Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-25

Offensivt mål i Offentliga Hus

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastator utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Fastator är ett investmentbolag mot bolag i fastighets-sektorn. Det största innehavet är Offentliga Hus i Norden, men även tjänsteföretag ingår. Fokus är nu att expandera Offentliga Hus med sikte mot en separat börsnotering.

Fastator introducerades på Stockholmsbörsen via ett omvänt förvärv av Rehact som hade ett substansvärde på omkring 315 miljoner kronor, i huvudsak uppbyggt via investeringen i Offentliga Hus i Norden AB (OH). Detta bolag äger fastigheter som hyrs av stat, kommun och landsting, vilket ger stabila kassaflöden. 

Det nya målet är att OH ska öka sitt fastighetsvärde från dagens cirka 2 till mellan 6 och 7 miljarder kronor under andra halvåret 2018. Siktet är inställt på att sedan börsnotera OH. Utfallet blir mycket viktigt för värdet på Fastators aktie.

Fastator avser att agera som ett investmentbolag där förvaltning, utveckling och som ett sista steg försäljning av innehaven utgör affärsmodellen. Bolagets inrikt­ning blir att som en aktiv ägare med en ägarandel på mellan 10 och 50 procent addera värde till lokala fastighetsprojekt eller företag vars produkter och tjänster har en anknytning till fastighetssektorn. Ett första sådant förvärv gjordes under tredje kvartal 2016 av en studentbostadsportfölj i södra Sverige. Ett annat var förvärvet av förvalt­ningsfirman Nordic PM. Det efter OH näst största innehavet i portföljen utgörs av en fastighet i Nacka som skall byggas om till bostäder.

För privatinvesterare kan Fastator erbjuda en riskspridning för investering i fastighetsprojekt med högre avkastningskrav.  En stor del av den framtida värdetillväxten skapas av de lokala delägarna, vilka har ett starkt incitament att lyckas. Substansrabatten i Fastators aktie är nu 37 procent, vilket är omotiverat högt. Särskilt som det i ett av innehavsbolagen finns en möjlig blivande bostadsbyggrätt i Nacka som kan lyfta substansvärdet till 45 kronor per aktie. Vi upprepar vårt Köpråd i aktien med riktkurs på 35 kronor (35).

Författare Bertil Nilsson