Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-22

Öhman-förvaltare tror trenden med att sträva efter IG-rating kommer fortsätta på fastighetsmarknaden, stark utveckling ...

Erika Wranegård som förvaltar Öhman Grön Obligationsfond tror att den
starka trenden på fastighetsmarknaden med att sträva efter investment
grade-rating (IG) kommer fortsätta, samt noterar att finansbranschen nu
mobiliserar för att möta klimatmålen med ökade gröna
investeringsmöjligheter.

En stor händelse som genererat ett stort positivt avkastningsbidrag för
många räntefonder under april, vilket inbegriper räntefonder på Öhman, är
att fastighetsbolaget SBB erhöll IG-rating av ratinginstitutet Fitch.

Wranegård berättar att under de senaste åren har det varit en stark trend
på svenska fastighetsmarknaden att bolag tar en officiell IG-rating.

När ett företag går från high yield (HY) till investment grade (IG) innebär
det ofta att bolaget sänker sin skuldsättning alternativt sänker andelen av
säkerställd skuld.

"Allt annat lika, betyder det att det finns en större återbetalningsförmåga
till oss obligationsinnehavare, som oftast sitter på icke-säkerställd
skuld. Det vill säga bolagets finansiella risk sänks och det är mindre
sannolikt att bolaget kommer att gå i konkurs", förklarar ränteförvaltaren
på Öhman.

Ett uttryck för bolag som genomgår sådana förändringar ratingmässigt är
rising stars. Några av rising stars-kandidaterna i Öhmans fonder som
erhållit IG-rating utöver SBB är bland annat Humlegården, Fabege, Akelius,
Sagax, Balder och Castellum. Att identifiera dessa bolag har varit och är
en av Öhmans strategier att generera alfa, med andra ord överavkastning
relativt jämförelseindex.

Ränteförvaltningsteamet på Öhman tror att det är en trend som kommer
fortsätta.

"Eftersom räntekostnader är en stor del av fastighetsbolagens kostnader är
det ofta mycket attraktivt för bolag att sträva mot en investment
grade-rating. Därför bedömer vi att trenden att sträva efter IG-rating
kommer fortsätta. Två bolag som har uttalat att de vill gå mot IG-rating är
Kungsleden och Fastpartner", kommenterar Wranegård.

Samtliga såväl rena räntefonder som obligationsfonder hos Öhman har gått
bättre eller i linje med sina jämförelseindex hittills i år, per utgången
av april. I fallet Öhman Grön Obligationsfond saknas ett uttalat
jämförelseindex.

Wranegård som förvaltar den sistnämnda fonden anser att den gröna
obligationsmarknaden har haft en otroligt stark utveckling sedan den första
gröna obligationen emitterades för drygt tio sedan.

"Gröna obligationer har spridit sig inom olika emittentgrupper,
ratingsegment och geografiska områden. Från att ha börjat här i Sverige
finns nu gröna obligationer från alla världens hörn", berättar
Öhman-förvaltaren.

Hon tillägger dock att trots den snabba utvecklingen önskar många att
utvecklingen skett ännu fortare, och nämner att mindre än en procent av
utestående obligationer globalt är gröna.

Wranegård delar uppfattningen att marknaden har sett en fantastisk
utveckling av gröna obligationsmarknaden men önskar att utvecklingen gick
ännu fortare.

Hon noterar samtidigt att finansbranschen nu mobiliserar sig för att möta
klimatmålen.

"Nu växlar globala finansmarknader upp tempot. Vi kommer sannolikt se stora
värderingsförändringar när globalt kapital prisas om för klimatrelaterade
risker och gröna investeringsmöjligheter", avslutar ränteförvaltaren med.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Författare FWF

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.