Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-30

Ökning av antalet aktier och röster

Antalet aktier och röster i Qliro AB (publ) (”Qliro”) har ökat till följd av en riktad nyemission om 550 000 aktier. Styrelsen beslutade om emissionen den 16 mars 2022 och årsstämman godkände emissionen den 17 maj 2022. För ytterligare information om emissionen, vänligen se pressmeddelandet från den 16 mars 2022.

Per den 30 september 2022 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier och röster i Qliro till 18 522 973. Genom emissionsbeslutet ovan, som Bolagsverket registrerade under september, ökade antalet aktier och röster i Qliro med totalt 550 000.

För mer information, kontakta:


Adam Makkonen, Investor Relations, ir@qliro.com

Om Qliro AB


Qliro, grundat 2014, är ett techbolag som erbjuder flexibla betallösningar för e-handlare i Norden och digitala finansiella tjänster till privatpersoner i Sverige. Qliro växer snabbt, under det senaste året har 2,5 miljoner kunder använt sig av Qliros tjänster och volymen med Qliros betalsätt har överstigit 7,1 miljarder kronor. De största ägarna är Rite Ventures med 26 % ägande och Mandatum Private Equity (Sampo) med 10% ägande.

Qliro är sedan oktober 2020 noterat på Nasdaq Stockholm med tickern “Qliro”. Qliro har sitt säte i Stockholm och är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information se https://www.qliro.com/sv-se/investor-relations

Denna information är sådan information som Qliro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2022-09-30 07:30 CEST.

Bifogade filer


Ökning av antalet aktier och röster

Författare MFN