Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Olja: Tillväxten för tågtransporter minskar i USA

(SIX) Tillväxten fär transporterna av olja på järnväg minskar
i USA till följd av lägre prisskillnader mellan inhemskt
producerad skifferolja och importerad olja, skriver Financial
Times.

De vikande tågtransporterna kommer i spåren av en tågolycka
där ett oljelastat tåg exploderade i Quebec förra månaden och
dödade 47 människor. Efter incidenten har relgeringarna skärpts,
men den skälen till den underliggande trenden är ekonomiska;
att prisskillnaden mellan fastlandsolja och kustolja har sjunkit
med 60 procent sedan årets början.

För vissa raffinaderier har detta resulterat i att olja som
importerats från Afrika blivit mer attraktiv än den inhemska
skifferoljan som transporteras med tåg.

"När prisskillnaderna är så små som de är, så har du inte
tillräckligt utrymme för kostnaden för tågtransport med avgifter
för tankvagnarna och terminalavgifter", sade Beth Whited på
Union Pacific, ett järnvägsbolag, till tidningen.

Flera analytiker och branschfolk tror dock att
prisskillnaderna kommer att börja öka igen senare i år i takt
med att den inhemska produktionen expanderar.

Daniel Albin
daniel.albin@six-group.se
SIX News

Författare TIC