Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-26

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Under februari 2021 har på aktieägares begäran 29 083 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 225 131 919.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 12 968 833 aktier av serie A och 95 466 989 aktier av serie B. NCC innehar 764 267 B-aktier i eget förvar.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se,NCC: bildbank (http://www.ncc.se/press/bildbank/)

Författare Cision