Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-13

Oncology Venture A/S: Oncology Venture ökar sitt ägande i dovitinib

Pressmeddelande

Hoersholm, Danmark, 13 juni 2019 – Oncology Venture A/S (Nasdaq First North
Stockholm: OV.ST) har förvärvat ytterligare 8 procents ägarandel i
läkemedelsprojektet dovitinib från Sass & Larsen Aps. Efter transaktionen
uppgår Oncology Ventures ägarandel till 63 procent. Oncology Venture har
dessutom ingått ett optionsavtal som ger rätt att förvärva Sass & Larsens
återstående ägarandel i dovitinib till ett förbestämt pris.

"Vi välkomnar möjligheten att öka ägandet i dovitinib-projektet. Samtidigt
har vi kunnat säkra ett avtal som ger Oncology Venture möjlighet att bli
ensam ägare till ett förbestämt pris. Under våren har vi redovisat
resultaten av biopsianalyser från Novartis fas 3-studie. Dessa har visat
att DRP® – vår AI-baserade teknik för att förutsäga vilka patienter som
svarar på en läkemedelsbehandling – kan bidra till ett betydande
värdeskapande i dovitinib-projektet ", säger dr Peter Buhl Jensen, vd,
Oncology Venture.

Oncology Venture har på ett övertygande sätt visat att DRP® kan förutsäga
vilka patienter som svarar på behandling med dovitinib. Detta både när
läkemedlet ges som monoterapi och när det kombineras med PD1- eller
PDL1-hämmare – två läkemedelsklasser inom det snabbt framväxande
immunonkologiska området. Biostatistiska analyser av kliniska data för
dovitinib i njurcancer stödjer inlämnandet av en ansökan om
marknadsgodkännande, baserat på att läkemedelskandidaten inte är sämre än
dagens etablerade standardbehandling. Detta, tillsammans med det faktum att
DRP® kan användas för att bedöma vilka patienter som kan dra nytta av
behandling med dovitinib, kommer att utgöra grunden för diskussioner med
registreringsmyndigheterna i USA och Europa.

Dovitinib-DRP® etablerades ursprungligen vid den tidpunkt då substansen
inlicensierades från Novartis. Sedan dess har Oncology Venture
vidareutvecklat precisionen för Dovitinib-DRP® i njurcancer,
endometriecancer, bröstcancer och GIST (gastrointestinala
stromacellstumörer) för att förutse vilka patienter som med störst
sannolikhet svarar på behandlingen.

Kombinationsbehandling med Lenvima (en TKI-produkt – samma läkemedelsklass
som dovitinib) och Keytruda (en PD1-hämmare) har nyligen visat sig vara
mycket effektiv. Kommersiella avtal baserade på produkter som liknar
dovitinib har ingåtts till attraktiva villkor. Det finns idag ingen
biomarkör som kan förutsäga behandlingssvar för TKI-produkter, och såvitt
Oncology Venture känner till är DRP® den första metoden för att förutsäga
vilka patienter som svarar på behandling med en kombination av
TKI-läkemedel och immunonkologiska läkemedel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl
IR & Communications
E-mail: uhb@oncologyventure.com

Telefon +45 21 70 10 49

För mediafrågor
Thomas Pedersen
Carrotize PR & Communications
E-mail: tsp@carrotize.com

Telefon +45 60 62 93 90

Om dovitinib
Oncology Ventures Dovitinib DRP® (Drug Response Predictor) visade 2018 sin
förmåga att identifiera de patienter som svarar bäst på behandlingen,
baserat på patientbiopsier från kliniska prövningar i njurcancer,
endometriecancer och GIST (gastrointestinala stromacellstumörer). Tidigt
2019 resulterade analyser av biopsier från kliniska prövningar i lever- och
bröstcancerpatienter lika bra förutsägbarhet. Oncology Venture har
därigenom kunnat bekräfta tillförlitligheten för Dovitinib DRP® i fem av
fem cancerformer.
Oncology Venture avser att söka ett första FDA-godkännande för försäljning
av läkemedelssubstansen dovitinib och Dovitinib DRP® baserat på
tillgängliga data för DRP® och dovitinib-data från en
registreringsgrundande studie utförd av Novartis i patienter med
njurcancer.

Oncology Venture har utfört datainsamling utifrån dokumentation från över 2
500 patienter för att bekräfta förmågan hos dovitinib DRP® att spåra,
matcha och behandla de patienter där dovitinib är en relevant behandling.
DRP®?resultatet pekar mot 2-4 gånger högre svarsgrader och ger dovitinib en
stark konkurrensfördel. Läkemedel som är mycket lika dovitinib
(multi?tyrosinkinashämmare), till exempel Eisais lenvatinib, har visat
förvånansvärt starka data när de används i kombination med nya och mycket
framgångsrika immunonkologiprodukter (I?O) som Keytruda®. Lenvatinib har
erhållit breakthrough therapy designation i njurcancer och endometriecancer
i kombination med Keytruda®, vilket lett fram till ett viktigt avtal med
Merck. Den banbrytande framstegen inom immunonkologiområdet har lett till
en global kapplöpning och många nya immunonkologiska produkter är under
utveckling.

Om Drug Response Predictor – DRP® Companion Diagnostic 
Oncology Venture använder sin multigen?DRP® för att identifiera de
patienter som har tumörer med sådana genetiska egenskaper  att
sannolikheten är hög för ett bra behandlingssvar på ett visst läkemedel.
Målet är att utveckla läkemedel för rätt patienter, och genom att screena
patienter innan behandling kan svarsgraden ökas väsentligt. DRP®?metoden
bygger på jämförelsen av mottagliga och resistenta mänskliga
cancercellinjer. Det inkluderar genomisk information från cellinjer
kombinerat med klinisk tumörbiologi och korreleras kliniskt i ett
systembiologiskt nätverk. DRP® baseras på budbärar-RNA från
patientbiopsier.
DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant prediktion av
kliniska utfall vid läkemedelsbehandlingar i 29 av 37 kliniska studier som
utvärderats. I en pågående fas 2?studie visar DRP® lovande resultat när den
används för att förutsäga behandlingssvar på LiPlaCis®  vid metastaserad
bröstcancer.

DRP®?plattformen, det vill säga DRP® och PRP®?verktygen kan användas i alla
cancertyper och är patenterad för över 70 cancerläkemedel i USA. PRP®
 används av Oncology Venture för individanpassad medicin. DRP® används av
Oncology Venture för läkemedelsutveckling.

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av
anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product
Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP®
 – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har
visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det
kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av
37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande
resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och
dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande
bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell
läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss
typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter
som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas.
Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan
utvecklingsprocessen blir effektivare.
OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal
formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och
bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer;
dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är
beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av
studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av
doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas
2-studie för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas
1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles:
Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat
läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt
OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib.
Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc
samt ett ägande om 63 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva
ytterligare 37 procent.

Läs mer på oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/

Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper
risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger
utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika
väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande
uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra
planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan
information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande
uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och
andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande
uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller
revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller
omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs
enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. Epost: ca@sedermera.se
<https://www.globenews...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.