Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Oncopeptides AB: DELÅRSRAPPORT Q4 2019

Sammanfattning

Finansiell översikt 1 oktober - 31 december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -244,9 (-112,0) MSEK
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -4,42
(-2,54) SEK

· Likvida medel per den 31 december uppgick till 926,2 (375,6) MSEK
Väsentliga händelser under perioden 1 oktober - 31 december 2019

· I början av december hölls ett rådgivande möte med den amerikanska
läkemedelsmyndigheten FDA inför Oncopeptides ansökan om villkorat
marknadsgodkännande

· Vid det årliga amerikanska hematologimötet (ASH) i december
presenterade Oncopeptides uppdaterade effekt- och säkerhetsdata från
den pivotala fas 2-studien HORIZON iRRMM-patienter och lovande data
från fas 2-kombinationsstudien ANCHOR

· Vid ASH mötet presenterades även prekliniska data gällande
melflufen för AL-amyloidos,vilka ligger till grund för det kliniska
program där patientrekrytering har startat

· I arbetet med att förbereda inför en potentiell lansering i USA
utsågs Joseph Horvat till President North America

· Vid en extra bolagsstämma i december beslutades om emission av
teckningsoptioner och utökat emissionsbemyndigande

Koncernens siffror i sammandrag

[][]
TSEK 2019 2018[1)] 2019 2018[1)]
okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec
Nettoomsättning - - - -
Rörelseresultat -224 244 -111 859 -739 392 -410 963
Resultat före skatt -224 400 -111 861 -739 920 -410 965

Resultat före skatt -224 904 -112 008 -740 705 -411 112

Resultat per aktie -4,42 -2,54 -14,33 -9,58
före och
efter utspädning
Kassaflöde från den -216 974 -108 855 -690 566 -333 727
löpande verksamheten

Likvida medel vid 926 186 375 617 926 186 375 617
periodens slut

Forsknings och 64% 81% 74% 76%
utvecklings-
kostnader/rörelsekost
nader, %

1) Tidigare perioder har justerats med hänsyn till rättelse av fel, se
not 7

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapport Q4 2019 och en operationell uppdatering kommer att
presenteras av vd Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides
ledningsgrupp tisdagen den 20 februari 2020, kl. 14.00 (CET).

Telefonkonferensen kan även följas via länk på hemsidan,
www.oncopeptides.com.

Deltagares telefonnummer:
Sverige: +46 8 505 583 56
Europa: +44 3333 009 031
USA: +1 833 526 83 82

Finansiell kalender
Delårsrapport Q1 2020: 26 maj 2020
Årsstämma 2020: 26 maj 2020
Delårsrapport Q2 2020: 26 augusti 2020
Delårsrapport Q3 2020: 19 november 2020

För ytterligare information
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides AB
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)70 853 72 92

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020,
klockan 08:00 CET.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av
riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer.
Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett
peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till
tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den
hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för
närvarande i fyra kliniska studier inklusive den pivotala fas
2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides
har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på
Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oncopeptides-ab/r/delarsrapport-q4-2019,c3039753
https://mb.cision.com/Main/15404/3039753/1197135.pdf
https://mb.cision.com/Public/15404/3039753/8f1e29188199521e.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.