Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-19

Online Brands Nordic AB delårsrapport januari - mars 2022.

Fortsatt start tillväxt för Online Brands

SAMMANFATTNING AV KVARTALET 1 JANUARI TILL 31 MARS 2022

  • Koncernens nettoomsättning uppgick i kvartalet till 61,9 MSEK (35,2 MSEK), innebärande en tillväxt med 76% jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick i kvartalet till 64% (65%).
  • Redovisad EBITDA uppgick till 1,1 MSEK (5,9 MSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 1,8% (16,7%) under det första kvartalet 2022.
  • Justerat för engångskostnader i samband med genomförd lagerflytt uppgick kvartalets EBITDA till 1,9 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 3,1%.
  • Koncernens egna kapital stärktes med 30 MSEK genom riktade nyemissioner i samband med de genomförda förvärven av Bread & Boxers och Kitchenlab under januari 2022. Vid utgången av det första kvartalet 2022 uppgick koncernens egna kapital till 155,5 MSEK.


Kommentar från VD, Magnus Skoglund:

Trots tuffa jämförelsetal från det första kvartalet 2021 kan vi konstatera att Online Brands inleder året starkt och fortsätter att växa. Försäljningen för vårt största dotterföretag Cama-Gruppen, med verksamhet inom heminredning, har ökat till 40,9 MSEK under Q1 2022 vilket är 16 % högre än Q1 2021 och hela 197 % högre än Q1 2020.

Även om Online Brands utvecklas positivt kan vi efter Rysslands invasion av Ukraina tyvärr konstatera att världen utvecklats i motsatt riktning under kvartalet. Då vi inte har kunder eller leverantörer i det drabbade området har kriget inte haft någon direkt påverkan på verksamheterna men i likhet med branschkollegor kan vi konstatera att det säkerhetspolitiska läget samt rådande inflation har haft en negativ inverkan på marknadens efterfrågan under kvartalet. Tillgängliga data över sökvolymer visar att konsumenternas efterfrågan har minskat i alla de europeiska länder som vi är verksamma i.

Beaktat den utmanande marknaden samt den starka försäljningen under jämförelseperioden Q1 2021 är vi mycket nöjda med att se en ökad försäljning under kvartalet. För hela koncernen uppgick kvartalets omsättning till 61,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,2% jämfört med omsättningen för samma verksamheter under Q1 2021 (proforma) och en tillväxt med hela 76% jämfört med motsvarande period föregående år för Online Brands-koncernen.

Att vi når tvåsiffriga tillväxttal under det utmanande makroekonomiska läget ser vi som ett bevis på att vår tidigare satsning på att säkerställa ett attraktivt sortiment till konkurrenskraftiga priser fortsätter att ge resultat. Online Brands verksamheter fortsätter således att ta marknadsandelar vilket är mycket glädjande att se!

Justerat EBITDA-resultat för perioden blev 1,9 MSEK (6,0 MSEK), ett resultat vi inte är nöjda med men som bör ses mot bakgrund av att vi har investerat i bland annat en ny lageranläggning i Hisings Backa, vilket medfört dels en hyresökning men även högre personalkostnader under Q1 2022. Vi är mycket nöjda med flytten och har nu fantastiska förutsättningar att kostnadseffektivt möta framtida tillväxt.

Periodens resultat skall även ses i ljuset av den snabba efterfrågeskiftningen som inföll i slutet av januari. Vi ser inte effekten av detta i kvartal 1, men vi har varit snabba med att reagera på det förändrade omvärldsläget och några av våra viktigaste fokusområden jag vill lyfta fram är:

- att bibehålla en hög bruttomarginal (64% under kvartalet) genom att fortsätta investera i egna varumärken, utan mellanhänder och med högre produktmarginaler.
- att proaktivt arbeta mot de ökande fraktkostnaderna för både inleveranser från producenterna och distribution till slutkund. Ett led i detta är att påverka kunderna för att minska returgraden.
- att bedriva en smart, datadriven och effektiv marknadsföring i ett marknadsklimat som för stunden präglas av en svagare efterfrågan och hög konkurrens.
- att säkerställa en agil personalbemanning som följer konsumenternas efterfrågan.

Vi känner oss komfortabla i att det arbete som har initierats kommer att visa resultat redan under det andra halvåret 2022 och att vi arbetar oss tillbaka mot tidigare rörelsemarginalnivåer.

Efter periodens utgång, den 20 april 2022, slutfördes förvärvet av barnklädesbolaget Nordic Kidswear som passar väl in i vår strategi i att förvärva starka och lönsamma varumärken i snabb tillväxt. Vi är stolta och glada att få välkomna Nordic Kidswear till OBAB-familjen och ser med tillförsikt fram emot den gemensamma resan framåt.

Proformaräkenskaper som inkluderar samtliga nuvarande bolag i Online Brands-koncernen, inklusive nyligen förvärvade Nordic Kidswear, visar en sammanräknad omsättning på 281 MSEK och ett EBITDA-resultat om 23 Mkr (justerat för poster av engångskaraktär) för den senaste 12- månadersperioden (1 april 2021 till 31 mars 2022).

Vi noterar att det finns ett stort intresse från fler bolag som vill bli en del av Online Brands och vår ambition att bli en ledande aktör inom ehandel i Norden. Vi tror starkt på vår förvärvsagenda och jobbar aktivt med vår befintliga pipeline av potentiella förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta


Magnus Skoglund, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 70 28 23 758

Om oss


Online Brands förvärvar, äger, och utvecklar e-handelsbolag i Norden. Bolagets strategi fokuserar på att förvärva snabbväxande och lönsamma e-handelsbolag med starka varumärken. Inom koncernen finns Trendcarpet, Hatshop, Victorins, Kitchenlab, Bread & Boxers, och Isbjörn. Online Brands aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: info@mangold.se

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-19 08:00 CEST.

Bifogade filer


Kvartalsrapport OBAB Q1 2022

Författare MFN