Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-08

Onoterat AB: Fragbite Group erbjudande övertecknades cirka 688% inför notering

Onoterat AB (publ) portföljbolag Fragbite Group AB, erbjudandet inför listning på Nasdaq First North Growth Market blev kraftigt övertecknat, med cirka 788 procent av Erbjudandet. Första handelsdag är den 12 juli 2021 (rättelse rubrik övertecknat 688%)

Onoterat AB (publ), som varit delägare i Fragbite Group AB (publ) sedan 2019, har idag informerat att bolagets emission av högst 3 750 000 nya aktier, motsvarande cirka MSEK 15  (Erbjudandet) har fått ett stort intresse bland både professionella investerare i Sverige som allmänheten i Sverige, Danmark och Finland. Erbjudandet genererade en total efterfrågan på drygt 118 MSEK, vilket motsvarar cirka 788 procent av Erbjudandet. Till följd av den höga efterfrågan har Fragbite Group AB styrelse beslutat om en utökningsoption ("Utökningsoptionen") bestående av ytterligare 1 250 000 nyemitterade aktier samt att möjligheten till övertilldelning ("Övertilldelningsoptionen"), bestående av ytterligare 750 000 nyemitterade aktier, motsvarande 3,0 MSEK, kommer att utnyttjas.

Som ett resultat av Erbjudandet (inklusive Utökningsoptionen och Övertilldelningsoptionen) kommer Bolaget tillföras cirka 600 nya aktieägare.

Handel i Fragbite aktien kommer ske på Nasdaq First North Growth Market, och beräknas inledas måndagen den 12 juli 2021.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 - 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se

Författare Cision