Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-18

Onoterat AB: Fragbite Group stänger riktad nyemission i förtid om MSEK 25

Onoterat AB portföljbolag - Fragbite Group AB (publ) (tidigare Funrock AB, "Fragbite" eller "Bolaget") styrelse beslutat på torsdagen den 17 juni 2021 att avbryta teckningstiden i förtid, då bolagets riktade nyemission är kraftigt övertecknad. Totalt tecknas 6 250 000 aktier till kursen 4 kronor per aktie och Bolaget kommer därmed att tillföras 25,0 MSEK före transaktionskostnader, vilka bedöms uppgå till 1,3 MSEK. Nyemissionen riktades till ett begränsat antal kvalificerade investerare. 

Emissionslikviden från Nyemissionen kommer att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning och därmed skapa utökade handlingsmöjligheter bland annat i samband med pågående förvärvsdiskussioner. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att fortsätta diversifiera ägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt. Efter nyemissionen kommer Bolaget ha 76 610 303 aktier utestående.

Inför Fragbite Group AB (publ) årsstämman den 29 juni 2021 föreslås två nya styrelsemedlemmar, Sten Wranne med erfarenhet från olika CFO roller bla Stillfront, samt David Wallinder.

Fragbite Group AB har ansökt om notering på Nasdaq First North, som ledningen hoppas kunna verkställas under juli månad 2021.

Onoterat AB (publ) har varit delägare i Fragbite Group AB sedan 2019, och efter ovan transaktioner uppgår ägarandel till cirka 0,5%

.
För ytterligare information kontakta:

Stefan Tengvall, VD och Koncernchef. Telefon: 08-520 277 82

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 - 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se

Författare Cision