Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-07

Onoterat AB (publ) - Offentliggörande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021

Onoterat AB (publ) årsredovisning för verksamhetsåret den 1 maj 2020  till och med den 30 april 2021, finns nu på bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 - 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF. För mer information se www.onoterat.se

Författare Cision