Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-21

Onoterat AB: VD Brev -  Information 2020-09-21

Bästa Aktieägare i Onoterat AB (publ)

Det har kommit önskemål från ett flertal nya aktieägare om en sammanfattande uppdatering från Onoterat AB (publ) ledning och vår syn på våra portföljbolag, efter den turbulenta period som världen har gått igenom i samband med utbrottet av COVID-19.  

Till att börja med, så rapporterar Onoterat AB (publ) enbart hel- och halvårsrapporter, samt pressmeddelanden om officiella händelser kring våra portföljinnehav. Kommande delårsrapport (halvår) är planerad till den 23 november 2020, och avser perioden den 1 maj 2020 till och med den 31 oktober 2020.  Onoterat AB (publ) lämnar inga prognoser.

Investeringsportföljen

Onoterat AB (publ) har förnärvarande nio (9) innehav i sin investeringsportfölj, fördelade inom tre områden Entertainment & Gaming, E-Commerce (Brands) samt Fintech.

Inom den sk spelsektorn och framför allt mobilspel fortsätter de stora svenska aktörerna, Paradox, Stillfront och Embracer, att förvärva lönsamma studios, internationellt och nationellt. Vi ser med en mycket stor tillförsikt på våra innehav inom Entertaintment & Gaming, som motsvarade 77% av investeringsportföljen vid bokslutet. I vårt fokus står specifikt för Nyköpings bolaget Sozap AB (publ), som är idag det värdemässigt största innehavet. Sozap AB har redan skapat sig ett namn internationellt inom sin genre av s k "shootingspel". Den globala lansering av multiplayer versionen av Armed Heist, den 3 september 2020, sätter bolaget på en helt ny nivå jämfört med noterade konkurrenter. Sozap AB styrelse och ledning, med erfarenheter från bla Starbreeze och Nordisk Film (storägare till NitroGames), skapar en plattform för ett blivande noterat bolag. Vi skulle inte bli förvånade om Sozap AB kommer vara ett av Sveriges hetaste mobilspelstudios hösten 2020. Onoterat AB äger 4,77% i Sozap AB per den 30 april 2020.

Under sommaren har Funrock AB genomfört en mindre nyemission (unit) om MSEK 11,5, samtidigt som en ny styrelse är på plats. Bolagets ledning har tecknat ett LOI om att förvärva ytterligare en spelstudio med positivt kassaflöden, samtidigt som MMA Manager 2020 passerade 1,5 miljoner nedladdningar på GooglePlay i augusti 2020. Funrocks VD, Stefan Tengvall, tror på en notering av Funrock AB aktien redan under Q1 2021.  Onoterat AB äger 1,27 % vid bokslutet den 30 april 2020.

Även de s k tjänstebolagen inom VFX- animation och specialeffekter har klarat Covid-19 väl.  Important Looking Pirates, konkurrent till Goodbye Kansas Holding AB (publ), uttalade att det är högtryck på marknaden i Dagens Industri den 18 september 2020. Detta scenario bekräftades redan av Goodbye Kansas Holding AB (publ), som uppvisade en stark turn-around med en omsättning överstigande MSEK 142 och ett EBITDA resultat på MSEK 10 i Bublars delårsrapport den 21 augusti 2020, och därmed uppfyllde kraven för den sk tilläggsköpeskilling (1) relaterat till Bublars erbjudande per den 6 maj 2020. Bublar påkallar nu en tvångsinlösen i Goodbye Kansas Holding AB (publ).

Även Shortcut Media Group AB (publ), noterat på Spotlight, har rapporterat en stabil halvårsrapport, och har samtidigt tecknat ytterligare ramavtal med Polismyndigheten. Det finns en mycket stor potential i Shortcut Media Group AB, och AQ Analys AB riktkurser ligger mellan på 2,94 kronor till 6,02 kronor per aktie utifrån olika scenarier, vilket Onoterat AB (publ) ledning instämmer med.

Shortcut Media Group AB (publ) annonserade vid kvartalsrapporten den 27 augusti 2020, att man avser att presentera en ny strategiplan, med nya finansiella mål om att bla dubbla omsättningen till och med 2022. Mer detaljer kommer att presenteras i samband med kvartalsrapporten den 12 november 2020. Bolaget håller även en extra stämma den 25 september 2020, med beslut om ett bemyndigande omfattande aktier och optioner avseende incitamentsprogram för anställda och för förvärv.

Det är med tillförsikt som vi följer House of Dagmar resa mot än mer publik miljö, efter att bolaget planerar för en re-kapitalisering via Pepins under september-oktober 2020, genom en sk crowd funding-finansiering. House of Dagmars orderingång visar på en stark återhämtning och ligger för återförsäljare i Sverige på samma nivå som vid införsäljningen av kollektionen vår/sommaren 2020, vilken skedde innan pandemin bröt ut. För internationella återförsäljare är orderingången 20% högre än fjolåret. Onoterat AB (publ) äger cirka 4,4%i House of Dagmar inför den kommande emission hos Pepins.

Till sist är det värt att nämna att vår "Fintech fågel", Näktergal, har fortsatt att teckna nya avtal (ännu ej namngivna), efter BlueStep lanseringen i juli månad.

Onoterat AB (publ) position

Vår målsättning är att Onoterat AB (publ) skall vara en aktiv minoritetsägare i våra portföljbolag, oavsett om vi äger 0,5%, 5% eller mer. Vi kommer att ha åsikter, och framföra dessa till övriga ägare och ledning, och kommunicera detta via pressmeddelande då vi är ett noterat bolag med över 2500 aktieägare. Syftet med vår aktiva roll i våra portföljbolag är att stödja, förbättra bolagen och därmed bevaka och höja värdet på våra investeringar. Det finns dock en komplexitet i de onoterade bolagen om vad som kan kommuniceras ur sekretessynpunkt (teknologi, kunder, samarbeten, finansiering, aktieägare, deltagande grader osv.), men framför allt hur bolagen rapporterar ekonomisk information. Detta är en utmaning, men även en möjlighet för oss att ge råd och ta vårt ägaransvar.

Att investera i Onoterat AB (publ) förblir att investera redan nu i morgondagens bolag, inom Entertainment & Gaming, E-Commerce eller Fintech, innan de når en större ägargrupp (uppköp, fusion etc) eller blir noterade på egna meriter.

Onoterat AB (publ) ledning och styrelse har sedan årsstämman den 29 juni 2020 utvärderat ett antal förslag om strategiska transaktioner, som avser att förvärva hela eller delar av portföljer eller enskilda bolag, för att skapa tillväxt för Onoterat aktieägare.

Avslutningsvis så kan vill jag citera NFL legendaren Peyton Manning "It's not wanting to win that makes you a winner; it's refusing to fail", vilket stämmer väl in på oss i Onoterat AB och vårt sätt att tackla morgondagen.

Stockholm 21 september 2020

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), mobil 0701 - 442 441, larserik.bratt@onoterat.se
 

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se

Författare Onoterat AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.