Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-21

Operationell uppdatering Q4 2021 – kapacitetsökningen till 250 ktpa på Yubileyniy verkställd

Kopy Goldfields guldproduktion under fjärde kvartalet 2021 uppgick till 9,94 koz guldekvivalenter (”GE*”) och till 51,61 koz under helåret 2021. Produktionen under 2021 var i linje med helårsguidningen på omkring 52 koz.

Sammanfattning:

  • Under fjärde kvartalet 2021 uppgick produktionen av guldekvivalenter (GE*) från bolagets två berggrundsgruvor och två alluviala gruvor i Khabarovskregionen till 9,94 koz (309,01 kg). Det motsvarar en minskning med 8% jämfört med fjärde kvartalet 2020. Produktionen för helåret 2021 uppgick därmed till 51,61 koz (53,11 koz), i enlighet med helårsguidningen på omkring 52 koz.
  • Guldförsäljningen (GE) uppgick under fjärde kvartalet 2021 till 10,50 koz (326,53 kg) med ett genomsnittligt realiserat guldpris om 1 805 USD/oz, jämfört med 16,87 koz (524,72 kg) med ett genomsnittligt realiserat guldpris om 1 857 USD/oz under fjärde kvartalet 2020. Guldförsäljningen under fjärde kvartalet 2021 inkluderar försäljning av silver motsvarande 0,95 koz (29,63 kg) guldekvivalenter (ingen silverförsäljning under 2020).
  • Guldförsäljningen (GE) uppgick under helåret 2021 till 49,81 koz (1 549,42 kg) med ett genomsnittligt realiserat guldpris om 1 783 USD/oz, jämfört med 55,43 koz (1 723,96 kg) med ett genomsnittligt realiserat guldpris om 1 773 USD/oz under 2020.
  • I december 2021 slutförde och driftsatte Kopy Goldfields moderniseringen och utbyggnaden av Yubileyniy-anläggningen, vilket nästan dubblerade anläggningens kapacitet från 130 till 250 kiloton malm per år (”ktpa”).
  • Vid årsslutet 2021 slutfördes konstruktionsarbetet på den nya höglakningsanläggningen på Perevalnoe. Anläggningen planeras att sättas i drift under det andra kvartalet 2022.

”Den viktigaste milstolpen 2021 var färdigställandet och driftsättningen av den moderniserade Yubileyniy-anläggningen i slutet av året. Den ökade kapaciteten bidrar redan till guldproduktionen på Yubileyniy och förväntas nå fullt utnyttjande under 2022. Vi har också färdigställt konstruktionsarbetet på höglakningsanläggningen på Perevalnoe,” säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields.

Produktion av guldekvivalenter (GE), kozFjärde
kvartalet
FörändringHelåretFörändring

20212020
20212020
Yubileyniy-projektet (CIP)3,562,6136%13,2414,13-6%
Yubileyniy-projektet (HL)0,430,3522%1,350,6897%
Perevalnoe-projektet5,337,58-30%24,2030,01-19%
Alluvial gruvproduktion0,380,10283%11,996,9373%
Silverproduktion i GE0,240,1926%0,831,36-39%
Summa produktion GE9,9410,83-8%51,6153,11-3%
Summa försäljning GE10,5016,87-38%49,8155,43-10%

* Varierar beroende på förhållandet mellan faktiska guld- och silverpriser. För helåret 2021 tillämpades det genomsnittliga konverteringsförhållandet för silver 1:74 Ag/Au.

Yubileyniy-projektet
I december 2021 slutförde Kopy Goldfields moderniseringen och utbyggnaden av Yubileyniy-anläggningen, vilket nästan dubblerade anläggningens kapacitet från 130 till 250 ktpa. All utrustning hade blivit installerad och uppkopplad i produktionsflödet. Den nya utrustningen har levererats av bland andra Metso, RIVS, Ridtec och Kemix. Moderniseringen av Yubileyniy-anläggningen påbörjades i mitten av 2020 och omfattade samtliga led i bearbetningskedjan och kommer följas av en ytterligare utbyggnad till 400 ktpa under de kommande åren. Den utökade kapaciteten fick effekt på guldproduktionen från Yubileyniy i slutet av fjärde kvartalet 2021 och förväntas nå full effekt under 2022. Den moderniserade anläggningen förväntas därtill möjliggöra lägre energiförbrukning och lägre utsläpp av CO2 per ton bearbetad malm, i linje med bolagets miljömål.

Under fjärde kvartalet 2021 uppgick den totala produktionen av guldekvivalenter till 3,56 koz (110,79 kg), motsvarande en ökning med 36% jämfört med fjärde kvartalet 2020. Produktionsökningen förklarades huvudsakligen av 44% högre volym av bearbetad malm till följd av både moderniseringen av Yubileyniy-anläggningen till 250 ktpa och även av lägre utnyttjande under fjärde kvartalet 2020 på grund av covid-19. Därtill ökade huvudhalten med 7% genom att underjordsreserver med högre guldhalt bryts.

Den högre produktionen vid Yubileyniy under fjärde kvartalet 2021 uppnåddes trots att konstruktionsarbeten relaterade till moderniseringen och utbyggnaden av anläggningen orsakade tillfälliga avbrott. Konstruktionsarbetet vid gruvan genomfördes parallellt med den normala gruvverksamheten, vilket ledde till att gruvverksamheten behövde pausas från tid till annan under kvartalet.

Guldhalten i den brutna malmen ökade med 4% under fjärde kvartalet 2021 och med 5% under 2021 jämfört med motsvarande perioder 2020. Under 2021 utvecklade bolaget underjordsbrytning på större djup där guldhalten ökar. Det stödjer den färdigställda kapacitetsutbyggnaden av gruvan och anläggningen vid Yubileyniy till 250 ktpa och den planerade ytterligare utbyggnaden till 400 ktpa.

Under fjärde kvartalet 2021 staplades 1,76 kiloton (”kt”) malm för höglakningsverksamhet (HL) vid Yubileyniy och 0,43 koz guld producerades, vilket motsvarade en ökning med 22% jämfört med det fjärde kvartalet 2020.

Yubileyniy-projektet Fjärde kvartaletFörändringHelåretFörändring

20212020
20212020
CIP

Bruten u-jordsmalm, kiloton (”kt”)58,7939,9047%173,87172,301%
Underjordsdrivning, meter581,005663%1 872,002 168,00-14%
Underjordsmalm halt, g/t4,003,844%4,244,045%
Bearbetad malm, kt37,5726,1244%122,71122,150%
Genomsnittlig halt, g/t4,844,537%4,794,810%
Producerat guld CIP, kg110,7981,1936%411,84439,48-6%
Författare MFN