Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

OptiFreeze: Delårsrapport kvartal 1 2020

OptiFreeze är nära kommersiellt genombrott inom snittblommor

Finansiell sammanfattning

SEK Q1, 2020 Q1, 2019
Omsättningen för perioden 2 393 333 620
Resultatet för perioden -2 281 732 -1 980 616
Aktiverade utgifter för forskning och utveckling 651 134 338 053
Likvida medel 10 265 690 3 701 727
Genomsnittligt antal aktier 11 059 980 9 877 264
Resultat per aktie* -0,21 -0,20
Kommentarer från VD

Under kvartalet har vi på OptiFreeze fortsatt att arbeta hårt med
fokus på OptiFlower och OptiDry, allt enligt den strategiska plan som
bolaget har. Arbetet är fortsatt framgångsrikt och vi följer den
uppsatta planen. Utvecklingen inom snittblommor sticker ut och vi
känner att vi är nära genombrott.

Årets första kvartal har fortsatt enligt plan men med viss
Cornonapåverkan i slutet.

På grund av Coronapandemin ser vi vissa förskjutningar i projekten.

Under 2019 fick OptiFreeze bekräftat att OptiFlower och OptiDry för
tillfället är bolagets viktigaste affärsområden.

OptiFlower

Vi har under det senaste året blivit glatt överraskade av de positiva
reaktioner vi fått från potentiella kunder. Det är uppenbart att vår
metod löser viktiga problem för blomsterindustrin.

I vårt snittblomsprojekt har vi fortsatt mycket lovande resultat;
förbättrad hållbarhet, bättre färgintensitet och bättre öppningsgrad
på rosor. Vi bedömer att ett kommersiellt genombrott är runt hörnet
eftersom potentiella kunder har visat stort intresse. Under kvartalet
har vi ökat våra resurser inom området och målet är att sälja de
första anläggningarna under 2020.

För projektet med sticklingar fortsätter testerna med målsättningen
att ge sticklingen mer livskraft, vilket skulle resultera i mindre
svinn och större flexibilitet i arbetet med att föröka livskraftiga
småplantor. Vår partner Syngenta säljer sticklingar till odlare som
själva rotar dem. Bolaget rotar även själva en stor del av sina
sticklingar och säljer då färdiga småplantor till odlare över hela
världen.

Sticklingsprojektet är fortsatt i fokus men har blivit drabbat av
vissa förseningar då Coronapandemin har gjort det omöjligt för oss
att resa till Kenya där sticklingarna behandlas och bistå i testerna.

OptiDry

Vår teknologi erbjuder stora fördelar och används vid torkning av
grönsaker, örter och frukt. Med tekniken är det möjligt att reducera
torkningstiden för att spara energi och öka kapaciteten, men den
förbättrar även möjligheterna att behålla färska produkters
egenskaper i torkat tillstånd.

Inom OptiDry-segmentet har vi under 2019 genomfört framgångsrika
försök med en av Europas största aktörer inom torkning av grönsaker,
örter och kryddor. Vårt mål är att detta ska generera försäljning av
en anläggning under 2020.

Vårt skogsprojekt

Vi tecknade under slutet på 2019 ett samarbetsavtal med BCC och nästa
steg är att genomföra tester på Eucalyptus i Sydafrika. Dessa tester
är under planering men kan drabbas av viss försening beroende på
reserestriktioner.

Finansiella läget

Vi fortsätter lanseringen inom både OptiDry och OptiFlower. Bolaget
står finansiellt starkt och med de förväntade försäljningarna känns
läget mycket bra i bolaget. Tillsammans med vår partner Syngenta
arbetar vi för att göra OptiCept?-linjen till den globala standarden
inom blomsterindustrin.

Avslutning

Jag är stolt över vårt arbete och att vi som bolag kan hantera alla
spännande projekt. Jag är övertygad om att när vi i framtiden tittar
tillbaka kommer vi att se att just denna period var starten på
kommersialiseringen för OptiFreeze. Det är med stor entusiasm och
stora förväntningar som vi fortsätter vårt arbete och vi hoppas att
Corona inte kommer att påverka mer än den har gjort.

Det är också med stor glädje som jag konstaterar att vi i slutet på
april har fått bekräftelse på att vi uppfyller Nasdaqs hårda krav för
notering på Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Tack för att ni följer vår resa!

Lund, 5 maj, 2020

Ulf Hagman

CEO

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

Om OptiFreeze

OptiFreeze AB (publ) har en patenterad teknologi som bevarar smak,
form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela
nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat
en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren
frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma
teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt,
grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden
samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi
öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och
växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet
av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i
Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Spotlight Stock
Market.

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 maj 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/optifreeze/r/delarsrapport-kvartal-1-2020,c31...
https://mb.cision.com/Main/11627/3104015/1241849.pdf

Författare AktieTorget News