Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

OptiFreeze: Penser Access: OptiFreeze - Ett kvartal utan överraskningar

Intäkterna för Q'1 uppgick till 700 tkr och bestod huvudsakligen av
aktiverade utgifter. Intäkterna var därmed i linje med våra estimat
om 761 tkr. Rörelseresultatet uppgick till - 2,3 mkr vilket var i
linje med våra estimat. Kassan vid periodens slut uppgick till 10,3
mkr. Vi justerar upp våra estimat för 2021 och 2022 mot bakgrund av
att vi tror att bolaget under Q'2 - Q'3 potentiellt kan få en första
referenskund inom snittblomssegmentet. Vi lämnar estimaten för 2020
oförändrade. För 2021 bedömer vi att intäkterna kommer att uppgå till
28 mkr (tidigare 23 mkr) och för 2022 bedömer vi intäkter om 76 mkr
(tidigare 54 mkr). Vi höjer vårt motiverade värde något mot bakgrund
av högre estimat, och ser ett motiverat värde om 29 - 31 kr per
aktie. Sammanfattningsvis ser vi medelhög potential till hög risk.
Sedan tidigare har OptiFreeze meddelat att bolaget från och med 15
maj kommer handlas på First North Growth Market, vilket vi tror kan
öka intresset för aktien.

Läs den fullständiga analysen:
https://links.penser.se/f/a/opti_20200506.pdf
(https://epaccess.penser.se/analys/tar-nytt-kapital-potentialen-kvarstar/)

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på
www.penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/optifreeze/r/penser-access--optifreeze---ett-...

Författare Cision News