Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-02

OptiFreeze tecknar avtal i Tyskland för torkning av grönsaker

OptiFreeze AB har idag tecknat avtal med Steinicke i Tyskland avseende en anläggning för behandling av grönsaker innan torkning. Avtalet sträcker sig i första hand över säsongen från december 2021 till mars 2022 och Steinicke betalar drygt 500 000 kr för säsongen. I avtalet ingår även en option på att köpa loss anläggningen för ytterligare ca 6 milj kr.

Industriella tester har tidigare genomförts hos Steinicke och anläggningen kommer att levereras i november med vår nya kraftfulla Cept7-generator.

"Vi har förfinat OptiDry-metoden och utfört tester under flera år. Det är mycket glädjande att nu få ett kommersiellt avtal i hamn. Efter kommande säsong hoppas vi kunna rulla ut OptiDry i större skala. Vi kommer även att utvärdera en alternativ affärsmodell som inkluderar royalty" säger Johan Möllerström, VD i OptiFreeze.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Hagman, Styrelseordförande

+46 733 63 63 80

ulf.hagman@optisept.se

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som kan användas för att förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär vid frysning. Den kan även användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=PN6mN-5nWIRlNmXJLDoyJHdw9HbmS...)

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2021.

Författare Cision