Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-18

OptiMobile AB (publ): Information avseende OptiMobiles finansiella situation och likviditet

Som tidigare kommunicerats har lanseringen av Polkomtel-gruppen
tjänst, som bygger på OptiMobiles produkt, försenats på grund av
förseningar i implementationen av Polkomtels IMS-system. Detta har
resulterat i en försening av de intäkter och det operativa kassaflöde
som denna affär prognostiserats inbringa. Mot bakgrund av detta har
styrelsen gjort bedömningen att nuvarande rörelsekapital är
tillräckligt för att bedriva verksamheten endast fram till slutet av
februari 2019. Planen är att därför snarast stärka rörelsekapitalet
med ett brygglån fram till att Bolagets operativa kassaflöde kan
finansiera verksamheten. Styrelsen uppskattar att ett positivt
kassaflöde kommer att inträffa i slutat av andra kvartalet 2019.

I början av 2018 genomförde OptiMobile en nyemission och notering där
9,6 msek togs in. Bolagets bedömning var då att emitterat kapital var
tillräckligt för att finansiera verksamheten under ca 12 månader
framåt, ej inräknat bolagets operativa kassaflödet från planerade
produktlanseringar med bl.a. Polkomtel-gruppen. Som OptiMobile har
informerat om under 2018 har projektet med Polkomtel-gruppen
försenats på grund av förseningar i implementationen av Polkomtels
IMS-system, vilket gjort att lanseringen av den tjänst som
OptiMobiles produkt baseras på, skjutits fram till Q1 2019.

Bolagets likviditet
Mot bakgrund av detta har styrelsen gjort bedömningen att aktuellt
rörelsekapital är tillräckligt för att bedriva verksamheten fram till
slutet av februari 2019 och att kapital behöver tillföras för att
bedriva verksamheten därefter på ett betryggande vis. Planen är att
snarast stärka upp rörelsekapitalet med ett brygglån fram till att
Bolagets operativa kassaflöde kan finansiera verksamheten, vilket
styrelsen uppskattar kommer att inträffa i slutet av andra kvartalet
2019.

Kapitalbehov och planerad finansiering
Styrelsens bedömning är att Bolaget har ett kapitalbehov på ca. 2,5
MSEK fram till och med juni 2019. För att lösa detta kapitalbehov
bedriver styrelsen sedan en tid tillbaka ett arbete att eftersöka en
bryggfinansiering på ca 3 MSEK. Med den planerade bryggfinansieringen
beräknar styrelsen att Bolaget har rörelsekapital fram till att
Bolagets operativa kassaflöde är tillräcklig för att finansiera
verksamheten.

Styrelsen har för tillfället fullt fokus på finansieringsfrågan och
gör bedömningen att det finns goda förutsättningar för att kapital
ska kunna tillföras i enlighet med uppsatt tidplan. Detta då Bolaget
och styrelsen sedan en tid tillbaka har bedrivit ett antal parallella
diskussioner med både finansiärer, investerare och ägare.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 februari 2019.

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa
kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster
med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har
utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad
telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös
samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen
bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en
lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den
operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett
utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor
för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser
goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile
www.optimobile.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/optimobile-ab--publ-/r/information-avseende-op...
https://mb.cision.com/Main/16787/2743217/993022.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.