Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

Opus Group: Bokslutskommuniké 2019

Rapportperiod oktober - december, 2019

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 651 MSEK (657), en
0,8% lägre omsättning jämfört med fjärde kvartalet 2018. Justerat för
förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten -3,3%.

· EBITDA uppgick till 103 MSEK (132), vilket motsvarar en
EBITDA-marginal om 15,8% (20,1).

· EBITA uppgick till 40 MSEK (90), vilket motsvarar en
EBITA-marginal om 6,1% (13,6).

· Kvartalets resultat uppgick till -14 MSEK (34) och inkluderar
orealiserade valutakursdifferenser (netto) om -9 MSEK (13).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 84 MSEK
(117) och Fritt kassaflöde uppgick till 33 MSEK (58).

Rapportperiod januari - december, 2019

· Årets nettoomsättning uppgick till 2 691 MSEK (2 497), en tillväxt
om 7,8%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska
tillväxten 2,5%.

· EBITDA uppgick till 608 MSEK (504), vilket motsvarar en
EBITDA-marginal om 22,6% (20,2).

· EBITA uppgick till 342 MSEK (358), vilket motsvarar en
EBITA-marginal om 12,7% (14,3). EBITA inkluderar nedskrivningar och
andra kostnader om totalt -27 MSEK hänförliga till den kancellerade
koncessionen i Buenos Aires, Argentina.

· Årets resultat uppgick till -38 MSEK (-6) och inkluderar
refinansieringskostnader om -16 MSEK samt orealiserade
valutakursdifferenser (netto) om -63 MSEK (-66).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 446 MSEK
(323) och Fritt kassaflöde uppgick till 219 MSEK (84).

Göteborg 18 februari 2020
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan som Opus Group AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nämnda kontaktpersonernas försorg, för
offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se (lothar.geilen@opusinspection.com)

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor
Relations

Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se
Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle
inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och
säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade
en omsättning på cirka 2,7 miljarder SEK under 2019 med ett stabilt
rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig
omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och
förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en
EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas
komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på
de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen
av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus
har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 36
regionala kontor, varav 26 i USA och de övriga i Sverige, Argentina,
Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och
Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann
Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/opus-group/r/bokslutskommunike-2019,c3035997
https://mb.cision.com/Main/5106/3035997/1195619.pdf
https://mb.cision.com/Public/5106/3035997/bb7dae42fd825028.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.