Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Opus Group: Delårsrapport kvartal 1, 2020

Rapportperiod januari - mars, 2020

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 674 MSEK (633), en
tillväxt om 6,4% jämfört med första kvartalet 2019. Justerat för
förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 0,3%.

· EBITDA uppgick till 113 MSEK (144), vilket motsvarar en
EBITDA-marginal om 16,8% (22,7).

· EBITA uppgick till 47 MSEK (87), vilket motsvarar en
EBITA-marginal om 7,0% (13,7).

· Kvartalets resultat uppgick till 18 MSEK (-17) och inkluderar
orealiserade valutakursdifferenser (netto) om 47 MSEK (-3).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 74 MSEK
(76) och Fritt kassaflöde uppgick till 31 MSEK (25).

Göteborg, 12 maj 2020
Opus Group AB (publ)
Denna information är sådan som Opus Group AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom nämnda kontaktpersonernas försorg, för
offentliggörande den 12 maj 2020 kl. 07:30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se (lothar.geilen@opusinspection.com)

Linus Brandt, CFO & Executive Vice President
Telefon: +46 722 44 09 05
E-post: linus.brandt@opus.se

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag inom marknaderna för
bilprovning och support av avancerade fordon. Bolaget har ett starkt
fokus på innovativ teknik och kundservice inom emissions- och
säkerhetskontroller och inom programmering, skanning och diagnostik
av fordon. Opus hade en omsättning på 2,7 miljarder SEK under 2019,
med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Tillväxten framöver
förväntas till stor del komma från expansionen av vår
bilprovningsverksamhet, inklusive den fortsatta expansionen av
Equipment as a Service, samt från expansionen av vår verksamhet inom
support av avancerade fordon. Opus har ungefär 2 600 medarbetare, med
huvudkontor i Göteborg. Opus har 36 regionala kontor, 26 i USA och de
övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan,
Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna
produktionsanläggningar i Hartford i Connecticut, Ann Arbor i
Michigan, och Tucson i Arizona. Opus aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/opus-group/r/delarsrapport-kvartal-1--2020,c3...
https://mb.cision.com/Main/5106/3108848/1245860.pdf
https://mb.cision.com/Public/5106/3108848/bb33ae97ee2afba8.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.