Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Opus Group: Kommuniké från extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ) den 20 februari 2020

Den 20 februari 2020 avhölls extra bolagsstämma i Opus Group AB
(publ), org.nr. 556390 6063. Nedan följer en sammanfattning av de
beslut som fattades.

· Det beslutades, i enlighet med Ograi BidCo AB:s förslag, att
antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex samt att inga
suppleanter utses.

· Det beslutades att ersättning till styrelsen, i enlighet med Ograi
BidCo AB:s förslag, ska förbli oförändrat för tiden intill slutet av
nästa årsstämma och att det ska fördelas pro rata mellan avgående och
tillträdande ledamöter i förhållande till uppdragets tid. Bolagets
verkställande direktör ska inte erhålla något styrelsearvode. Det
beslutades vidare att nuvarande arvodesnivåer för utskottsarbete och
den särskilda ersättning som utgår till ledamöter bosatta utanför
Norden som fysiskt deltar på styrelsemöten ska förbli oförändrade.

· Det beslutades, i enlighet med Ograi BidCo AB:s förslag, om val av
styrelse enligt följande:

· François Dekker, ordförande (nyval)
· Oliver Haarmann (nyval)
· Jonathan Laloum (nyval)
· Lothar Geilen (nyval)
· Katarina Bonde (omval)
· Friedrich Hecker (omval)

Protokoll fört vid stämman publiceras på Opus Groups hemsida inom två
veckor.

Göteborg, 20 februari 2020
Styrelsen
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor
Relations

Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle
inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och
säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade
en omsättning på cirka 2,7 miljarder SEK under 2019 med ett stabilt
rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig
omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och
förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en
EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas
komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på
de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen
av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus
har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 36
regionala kontor, varav 26 i USA och de övriga i Sverige, Argentina,
Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och
Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann
Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/opus-group/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamm...
https://mb.cision.com/Main/5106/3040228/1197544.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.