Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-04

Opus Group: Opus aviserar ovillkorligen förtidsinlösen av utestående obligationslån med ISIN SE0008374425

Opus Group AB (publ) ("Opus") har idag, ovillkorligen och
oåterkalleligen, meddelat innehavarna av de utestående 500 MSEK
seniora icke-säkerställda obligationerna som löper ut i maj 2021,
ISIN SE0008374425 ("Obligationerna"), att bolaget har utövat sin rätt
att förtidsinlösa Obligationerna.

Det inlösendatum ("Inlösendatum") som inlösen kommer att ske är den 30
januari 2019. Obligationerna kommer att lösas in till ett belopp som
motsvarar summan av 102,375 procent av Nominellt Belopp, plus
eventuellt upplupen men obetald ränta.

Inlösenbeloppet kommer att utbetalas till de direktregistrerade ägare
och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna som finns
upptagna i skuldboken per avstämningsdagen, den 23 januari 2019, som
infaller fem bankdagar före Inlösendatum. I samband med förtida
inlösen avnoteras Obligationerna från företagsobligationslistan på
NASDAQ Stockholm.

"Refinansiering av Obligationerna pågår för närvarande och avser att
ske genom en ny USD-baserad finansiering på den amerikanska
marknaden. Refinansieringen kommer att minska Opus
valutakursexponering betydligt och samtidigt säkra långfristig
finansiering med en gynnsam kostnadsstruktur", säger Linus Brandt,
CFO & Executive Vice President på Opus.

Göteborg 4 januari, 2019
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 januari 2019 kl. 11:00 CET.

VIKTIG INFORMATION

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER
SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S.
PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES
ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR
UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR
FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till
köp eller försäljning av värdepapper. Ej för distribution i eller
till, eller till någon person som befinner sig i eller är bosatt i,
USA, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico,
Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wake Islands och
Nordmarianerna, varje stat i USA samt Columbiadistriktet) eller till
någon amerikansk person (U.S. person, såsom definierats i Regulation
S i United States Securities Act of 1933, i dess nuvarande lydelse,
"Securities Act") eller någon jurisdiktion där utgivande, publicering
eller distribution av detta dokument är förbjudet enligt lag.

Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras
enligt Securities Act eller enligt tillämplig
värdepapperslagstiftning i någon stat eller annan jurisdiktion inom
USA och får inte erbjudas, säljas eller levereras, direkt eller
indirekt, i USA eller på uppdrag av eller till förmån för någon U.S.
person.

Distribution av detta dokument i vissa jurisdiktioner (framförallt
USA, Storbritannien, Frankrike och Italien) kan vara förbjudet enligt
lag. Opus kräver att personer som erhåller exemplar av detta dokument
informerar sig om och följer sådana restriktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linus Brandt, CFO & Executive Vice President
Telefon: +46 722 44 09 05
E-post: linus.brandt@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle
inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och
säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon.
Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK under 2017
med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå
en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den
huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av
bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och
asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för
intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 500
anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala
kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko,
Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna
produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus
aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opus-group/r/opus-aviserar-ovillkorligen-forti...
https://mb.cision.com/Main/5106/2710982/971660.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.