Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-26

Orasolv: Till minoritetsaktieägarna i Orasolv AB

Kungörelse av skiljeförfarande avseende inlösen av minoritetsaktierna
i Orasolv AB

ME Dental AB, org.nr 559144-0416 ("ME Dental"), äger mer än 90 procent
av aktierna och rösterna i

Orasolv AB, org.nr 556585-4394 ("Orasolv"). Enligt 22 kap. 1 §
aktiebolagslagen har ME Dental därför

rätt att av övriga aktieägare i Orasolv lösa in återstående aktier. ME
Dental har beslutat att använda

sig av denna rätt. Med angivande av att förutsättningar för
överenskommelse med övriga aktieägare

om inlösen av återstående aktier i Orasolv inte föreligger enligt 22
kap. 6 § aktiebolagslagen, har ME

Dental hos styrelsen för Orasolv skriftligen den 18 april 2018 begärt
att tvisten hänskjuts till skiljemän

samt till skiljeman utsett advokat Mikael Borg.
Styrelsen för Orasolv anmodar härmed jämlikt 22 kap. 7 §
aktiebolagslagen samtliga aktieägare i

Orasolv att senast två veckor från dagen för denna kungörelse
skriftligen till styrelsen i Orasolv AB,

Danderydsgatan 26, 114 26 Stockholm, inkomma med uppgift om gemensam
skiljeman.

Om inte samtliga i aktieboken införda aktieägare inom denna tid uppger
en gemensam skiljeman

kommer Orasolvs styrelse med stöd av 22 kap. 8 § aktiebolagslagen att
hos Bolagsverket ansöka om

att en god man utses. Denna kommer därefter att utse en gemensam
skiljeman för

minoritetsaktieägarnas räkning och i tvisten bevaka frånvarande
aktieägares rätt.

Stockholm den 27 april 2018
Orasolv AB
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orasolv/r/till-minoritetsaktieagarna-i-orasolv...
http://mb.cision.com/Main/11650/2507050/830692.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.