Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-31

Orderingången för fjärde kvartalet ger en första indikation kring konjunkturavmattning - Lannebo-förvaltare

Orderingången för fjärde kvartalet ger en första indikation om det handlar
om en avmattning eller om världsekonomin är på väg mot en regelrätt
lågkonjunktur med kraftiga fall i försäljning och vinster. Det bedömer
Lannebo-förvaltaren Peter Lagerlöf.

"Det blir intressant att se hur orderingången har utvecklats under det
fjärde kvartalet. Efter flera år med bättre konjunktur är det nu tydligt
att vi går mot en avmattning", kommenterar förvaltaren.

Lagerlöf som förvaltar bland annat Lannebo Sverige Hållbar anser att de
svenska börsbolagen är i god form och pekar på ett antal faktorer.

"Vinsterna växte tvåsiffrigt och vinstmarginalerna steg ytterligare från
redan höga nivåer. Skuldsättningen är lägre än det historiska snittet och
kassaflödena är så pass starka att det räcker både till investeringar och
att dela ut pengarna till aktieägarna".

Förvaltaren avslutar med att kommentera investeringsteman och trender på
marknaden 2019.

Han gissar på att omställningen till förnyelsebar energi, ett ökat
miljöfokus, en mer cirkulär ekonomi och strukturella förändringar inom
fordonssektorn kommer att ha långtgående konsekvenser för många bolag och
branscher.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att
erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från
bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av
innehållet.

Författare FWF