Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-09

Orexo: Orexo offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid NASDAQ OMX Stockholm

Uppsala, den 9 juni 2014 - Orexo AB (publ) offentliggjorde den 30
april 2014 att bolaget beslutat att emittera en obligation om 500
MSEK inom ett totalt rambelopp om 1 000 MSEK på den svenska
obligationsmarknaden. Löptiden på obligationen är fyra år och den
löper med en årlig kupong om STIBOR (3 månader) + 4,00 procent.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX
Stockholm. Ansökan har beviljats av NASDAQ OMX Stockholm och första
dag för handel kommer vara den 10 juni 2014. Med anledning av
noteringen har bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av
Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets
webbplats www.orexo.com, och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Juuel, EVP och CFO Tel: 0722-20 94 77, e-post: ir@orexo.com

Om Orexo AB
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i
USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel
baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i
USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten
Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska
marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och
naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala
formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två
intäktsgenererande produkter godkända i USA, EU och Japan, som idag
marknadsförs genom licensavtal. Orexo utvecklingsexpertis finns inom
omformuleringar, framförallt inom sublinguala formuleringar. Orexos
huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX
Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på amerikanska
marknadsplatsen, OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är
Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om

handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2014, kl 17.30.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orexo/r/orexo-offentliggor-obligationsprospekt...
http://mb.cision.com/Main/694/9598601/254496.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.