Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-15

Organisationsförändring och ny medlem i DevPort AB (publ):s koncernledning

Pressmeddelande den 15 november 2022, kl. 11:00 CET

Ricardo Heras-Paleo har utsetts till ny affärsområdeschef för affärsområde Digitala lösningar inom DevPort AB (publ) ("DevPort" eller "Bolaget") och Daniel Bexdal har utsetts till strategichef inom DevPort.

Ricardo Heras-Paleo har gedigen erfarenhet av försäljning och ledning inom konsultbolag såsom bl.a. tidigare VD för konsultbolaget Adiga och nu senast som ansvarig chef för DevPorts partneraffär.

Jag är mycket glad över att Ricardo har tackat ja till rollen som affärsområdeschef för ett av våra stora tillväxtområden, säger Nils Malmros, VD och koncernchef för DevPort.

Ricardo kommer också ingå i DevPorts koncernledning.

Nuvarande affärsområdeschef för affärsområde Digitala lösningar, Daniel Bexdal, kommer framöver fokusera på DevPorts strategiska frågor och driva detta arbete som strategichef på DevPort. Daniel kommer även framöver ingå i DevPorts koncernledning.

I takt med att DevPort växer så behöver vi fokusera mer på koncernens strategiarbete och Daniel är mycket lämplig för att ta sig an denna uppgift, säger Nils Malmros, VD och koncernchef för DevPort.

Ricardo och Daniel tillträder sina nya roller vid årsskiftet efter en överlämningsperiod under resterande del av året.

För ytterligare information

Nils Malmros, CEO DevPort AB, tfn: 0736 - 208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2022 kl. 11:00 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.

Författare Cision