Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

OrganoClick AB: Kommuniké från årsstämma i OrganoClick AB (publ) 2020

OrganoClick AB (publ) höll torsdagen den 7 maj 2020 årsstämma på
bolagets huvudkontor i Täby varvid följande stämmobeslut fattades:

·
Att fastställa resultat- och balansräkningen samt
koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning.

· Att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen.

· Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

· Att styrelsen under det kommande verksamhetsåret ska bestå av fem
ordinarie ledamöter.

· Att i enlighet med valberedningens förslag utge ett fast
styrelsearvode om 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 100
000 kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter, dvs.
sammanlagt 800 000 kronor samt att revisorsarvode föreslås utgå
enligt godkänd räkning.

· Att intill nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag
omvälja Jan Johansson, Håkan Gustavson och Claes-Göran Beckeman till
ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Charlotte Karlgren och
Malin Bugge till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande
omvaldes Jan Johansson i enlighet med valberedningens förslag.

· Att i enlighet med valberedningens förslag välja
PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor intill slutet av
årsstämman 2022, med Sebastian Ionescu som av revisionsbolaget utsedd
huvudansvarig revisor.

· Att anta principer för hur valberedning ska tillsättas inför
årsstämman 2021 i enlighet med förslag i kallelsen.

· Noterades att Styrelsen dragit tillbaka förslaget om
emissionsbemyndigande (punkt 17 i kallelsen).

· Noterades även att Valberedningen tackade avgående styrelseledamot
Armando Còrdova för väl utfört styrelsearbete under perioden
2006-2020 och hans viktiga bidrag till bolaget.

· Noterades även att Valberedningen avtackade avågående revisor
Deloitte AB med huvudansvarig revisor Therese Kjellberg för väl
utfört arbete under åren 2015-2020.

Verkställande direktören gav ingen sedvanlig presentation p.g.a.
situationen med Covid-19 men en digital förinspelad presentation över
bolagets aktiviteter och utfall 2019 samt en blick framåt under 2020
finns upplagd på bolagets hemsida.

OrganoClick AB (publ)

Styrelsen

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på
Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och
marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade
på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick
marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®,
biokompositen OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter
för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®,
biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket
OC-BioBinder? och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom
delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som
en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och
Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer.
OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges
mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och
tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av
Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på
Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste
teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där
bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är
lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North
Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551,
email: ca@mangold.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 18:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/organoclick-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-o...
https://mb.cision.com/Main/9198/3106772/1244003.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.