Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-11

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

ORION OYJ        
PÖRSSITIEDOTE / SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE        
11.5.2021        KLO 16.30
        

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Orion Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen suoraan, välillisesti tai rahoitusinstrumenttien kautta omistamien Orionin osakkeiden osuus on 10.5.2021 ylittänyt viisi (5) prosenttia Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä (Kohta A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (Kohta B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu %-osuus (Kohdat A + B)Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen5,22 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
0,03 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
5,25 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
141,134,278 osaketta

 

806,883,011 ääntä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Kohta A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänen %-osuus
 Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009014377 7,376,222 osaketta

 

Alle 5 % äänistä
 5,22 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
KOHTA A YHTEENSÄ7,376,222 osaketta

 

Alle 5 % äänistä
5,22 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä

Kohta B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonneEräpäiväToteutusaikaToimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperitN/AN/AOsakeomistus39,457 osaketta

 

Alle 5 % äänistä
0,02 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
CFD
Författare GlobeNewswire