Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-19

ORLSB: STYRET I ØRLAND SPAREBANK HAR VEDTATT FORSLAG OM OPPRETTELSE AV EIERANDELSKAPITAL VED UTSTEDELSE AV EGENKAPITALBEVIS...

Styret i Ørland Sparebank har i møte den 19.09.2019 vedtatt å foreslå for
bankens generalforsamling at banken etablerer eierandelskapital og gjennomfører
en emisjon av egenkapitalbevis.

Forslaget fra styret innebærer at det utstedes minimum 300 000 og maksimum 400
000 egenkapitalbevis i banken til pålydende NOK 100 med en tegningskurs på NOK
105, hvilket tilsvarer et samlet bruttoproveny på minimum NOK 31 500 000 og
maksimum NOK 42 000 000.

Banken har etablert et garantikonsortium som garanterer for tegning av minimum
NOK 31 500 000 i emisjonen. Garantikonsortiet består av større innskytere i
banken, samt lokale- og regionale investorer.

Forslaget om opprettelse av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis
gjennom en emisjon vil bli lagt frem for behandling i bankens ekstraordinære
generalforsamling den 03.10.2019. Gjennomføringen av emisjonen er betinget av
vedtak i generalforsamlingen, samt godkjenning fra Finanstilsynet.

Tegningsperioden for emisjonen vil løpe fra 11.11.2019 kl. 09:00 til 29.11.2019
kl. 15:00.

Forslaget innebærer at bankens vedtekter kap. 2 «Sparebankens egenkapital», §
2-2 «Eierandelskapital» vil bli endret ifm. etableringen av eierandelskapital.
Styret vil vedta de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med den
oppnådde kapitalforhøyelsen i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen.
Ørland Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Pretor
Advokat som juridisk rådgiver.

Kontaktperson i Ørland Sparebank:
Banksjef Pål Talmo, Ørland Sparebank - Mobil: 977 27 020
E-post: pt@orland-sparebank.no

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/485585

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.