Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Ortoma: Kvartalsrapport för Ortoma AB (publ) 2020-01-01 - 2020-03-31

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed
delårsrapport för första kvartalet 2020.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2020-01-01 - 2020-03-31)
· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 158 386 SEK (-1
436 010).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,09) före utspädning
och -0,12 (-0,09) efter utspädning.

· Soliditeten uppgick till 96,5 % (78,3 %).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 18 018 982 aktier
per 2020-03-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer
556611-7585.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020
Operationer har genomförts med hjälp av OTS med stöd av AI
(artificiell intelligens).

Anpassningar av OTS för att möta marknadskrav är pågående.
Komplettering av OTS med funktioner för att automatiskt utvärdera och
följa upp resultatet av genomförda höftledsoperationer har påbörjats.

Pågående aktiva dialoger med potentiella strategiska partners
genomförs med videokonferenser och livestreaming av demonstrationer.

Händelser efter periodens utgång
Inga händelser efter periods utgång har rapporterats.

VD Linus Byström kommenterar
Under kvartalet har vi fortsatt systematiskt arbetat för att ta vår
produkt, Ortoma Treatment Solution (OTS), till den globala marknaden
tillsammans med en industriell aktör. Grundläggande förutsättningar
för denna strategi är att ha uthållighet i förhandlingar och relevans
genom fortsatt utveckling och exekvering enligt plan.

Under slutet av förra året lanserades en uppdaterad version av OTS,
som har stöd av AI (Artificiell Intelligens). Med denna version
planerades och genomfördes under inledningen av kvartalet ett antal
operationer med OTS med lyckat resultat. Vi kan konstatera att
tidsåtgången för att genomföra en planering av en höftledsoperation
med OTS väsentligt har förkortats. I övrigt fortsatte utveckling av
OTS för att möta marknadskrav, förenkla arbetsflöden och anpassa
funktioner. Utveckling pågår också för att komplettera systemet med
funktioner för att automatiskt kunna utvärdera genomförda
höftledsoperationer och att följa upp operationerna över tid.

Under inledningen av 2020 har vi också fortsatt processen, som
påbörjades 2019, att bygga relationer med potentiella strategiska
partners för att kommersialisera OTS. När reserestriktionerna
infördes som en följd av utbrottet av Covid-19 var Ortoma inbokade
att närvara vid större branschevenemang. Vi planerade att fortsätta
möten för att utforska möjligheter med viktiga potentiella
kommersiella samarbetspartners.

Framstegen blir av förklarliga skäl något långsammare när det inte
finns möjlighet att genomföra personliga möten och
live-demonstrationer av OTS. Till dess att reserestriktionerna lyfts
har vi övergått till att, bland annat, livestreama demonstrationer
och ha möten via videokonferenser. På detta sätt kan vi under rådande
omständigheter fortsätta pågående aktiva dialoger på bästa sätt.

Göteborg, 2020-05-22

Linus Byström
VD, Ortoma AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: info@ortoma.com

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering
av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med
bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att
göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision
mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under
operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten.
Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre
operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre
efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av
implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan
integreras i de processer och rutiner som idag används vid
operationer - och därmed öka effektiviteten. Ortoma har cirka 2 900
aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år
där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.
I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom
höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ortoma/r/kvartalsrapport-for-ortoma-ab--publ-...
https://mb.cision.com/Main/11612/3117550/1251747.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.