Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-17

Oscar Properties avyttrar en mindre portfölj av fastigheter i södra Sverige

Oscar Properties Holding AB (publ), har frånträtt en mindre portfölj av fastigheter till ett värde om 90 miljoner kronor.

Avyttringen sker i linje med bokförda värden per 30 september 2022.

”Genom denna avyttring agerar vi i linje med vår strategi. Vi avyttrar fastigheter som inte ingår i våra prioriterade segment och frigör på så sätt kapital för att amortera på skuld och stärka balansräkningen. säger Oscar Engelbert, vd och grundare av Oscar Properties.

För frågor, vänligen kontakta
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl.08:30 CEST.

Om Oscar Properties

Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning.

Bifogade filer


Oscar Properties avyttrar en mindre portfölj av fastigheter i södra Sverige

Författare MFN