Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-04

Oscar Properties avyttrar två handelsfastigheter i Helsingborg

Oscar Properties Holding AB (publ) har avyttrat och frånträtt två handelsfastigheter i Helsingborg omfattande totalt 25 000 kvm, till ett värde om 333 miljoner kronor.

De avyttrade fastigheterna är belägna i Väla och Berga i Helsingborg och består till största del av butiksytor. Fastigheterna ingick i ett större förvärv under hösten 2021 och förvärvades då till ett värde om 304 miljoner kronor.

Genom denna avyttring agerar vi i linje med vår strategi. Vi avyttrar inom ett segment som inte ingår i våra prioriterade segment till ett högre pris än det vi köpte för och frigör på så sätt kapital till nya förvärv till högre avkastning och som kompletterar vår portfölj och kan hjälpa oss att växa för att nå våra mål”, säger Oscar Engelbert, vd och grundare av Oscar Properties.

För frågor, vänligen kontakta
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 4 juli 2022 kl.07.30 CEST.

Om Oscar Properties
Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, förvaltar, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, nyproduktion och omvandling.

Bifogade filer


Oscar Properties avyttrar två handelsfastigheter i Helsingborg

Författare MFN