Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-06

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties förlänger teckningsperiod i den pågående företrädesemissionen och...

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Den preliminära sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 116
136 042 stamaktier, motsvarande cirka 70% av företrädesemissionen,
har tecknats under anmälningsperioden. Styrelsen för Oscar Properties
har beslutat att förlänga teckningsperioden i bolagets pågående
företrädesemission, så att teckningsperioden löper till och med den
12 december 2019.

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller
"Bolaget") offentliggjorde den 6 november 2019 villkoren för en
nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga
stamaktieägare om cirka 249 miljoner kronor ("Företrädesemissionen").

Den preliminära sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 116
136 042 stamaktier, motsvarande cirka 70% av Företrädesemissionen,
har tecknats under den initiala anmälningsperioden. Baserat på
utfallet har styrelsen för Oscar Properties beslutat att förlänga
teckningsperioden i Bolagets pågående Företrädesemission, så att
teckningsperioden löper till och med den 12 december 2019. Syftet med
den förlängda teckningsperioden i Företrädesemissionen är att ge
aktieägare möjlighet att ta in den nya informationen som har
offentliggjorts under teckningsperioden samt ge ytterligare tid för
att delta i Företrädesemissionen. Det kommer inte att ske någon
förlängning av handel med teckningsrätter, men för investerare som
saknar teckningsrätter finns fortsatt möjlighet att delta i
Förträdesemissionen genom teckning utan stöd av företrädesrätt.

PRELIMINÄR TIDPLAN

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan
komma att ändras.

18 november 2019 Teckningsperiod
- 12 december
2019
17 december 2019 Beräknad dag för offentliggörande av
slutligt utfall i
Företrädesemissionen

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare, Mangold Fondkommission AB
är emissionsinstitut och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå samt
Kanter Advokatbyrå är legala rådgivare till Oscar Properties i
samband med Företrädesemissionen.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar
Engelberts försorg, för offentliggörande den 6 december 2019 kl.
23.08 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med
attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom
både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad
Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad,
såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för
samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik
arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i
vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren
av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna
några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon
jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller
från någon annan.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/oscar-pr...
https://mb.cision.com/Main/7077/2985182/1157626.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.