Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

OSCAR PROPERTIES: MEDDELAR VILLKOR I FÖRETRÄDESEMISSION (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på måndagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Villkoren i Oscar Properties företrädesemission för att finansiera en fastighetsportfölj från Castellum har offentliggjorts.

Det framgår av ett pressmeddelande.

För en stamaktie erhålls en uniträtt, fem uniträtter berättigar till teckning av en unit. Varje unit utgörs av en stamaktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2021/2024:II.

Teckningskursen har fastställts till 12 kr per unit och varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs om 16 kronor. Oscar Properties-aktien avslutade måndagens handel vid 14:14 kronor.

Genom företrädesemissionen kommer bolaget att tillföras cirka 206 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och utnyttjande av teckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna hänförliga till units (exklusive garantiersättning) kommer ytterligare cirka 274 miljoner kronor att tillföras.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 29 procent vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.
Författare Direkt-SE