Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

OssDsign AB: OssDsign AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2019

OssDsigns VD Anders Lundqvist: "OssDsign AB stod för en mycket stark
avslutning på ett spännande och händelserikt år. Vår strategi för den
amerikanska marknaden, och de investeringar vi gjort där i enlighet
med vad som presenterades i samband med börsintroduktionen, har gett
förväntade positiva resultat."

Oktober - December i siffror:

· Nettoomsättningen uppgick till 5 069 TSEK (4 220).
· Resultatet efter skatt uppgick till -28 641 TSEK (-15 755).
· Resultatet per aktie var -1,6 SEK (-2,8).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24 023
TSEK (-26 887).

Januari - December i siffror:

· Nettoomsättningen uppgick till 16 873 TSEK (13 264).
· Resultatet efter skatt uppgick till -84 245 TSEK (-56 011).
· Resultatet per aktie var -5,5 SEK (-11,0).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -71 616
TSEK (-66 018).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

· Kontrakt med UK National Health Service (NHS) bekräftat.
· Första kliniska erfarenheten av OssDsigns implantat på japanska
patienter presenterades vid de japanska neurokirurgernas årsmöte i
Osaka.

· Det europeiska patentverket (EPO) beviljade OssDsign ytterligare
ett europeiskt patent för OssDsigns teknologi baserat på keramiskt
material.

· FDA-tillstånd erhölls för OssDsign Cranial PSI Accessories.
· Uppdaterade data från uppföljning av utfallet av 670
skallkranioplastiker med OssDsign Cranial PSI är i linje med tidigare
publicerade data om OssDsigns låga komplikationsfrekvens - avsevärt
lägre än publicerade data för traditionella implantat.

· Övergången från OssDsigns amerikanska huvuddistributör till
OssDsign USA Inc är slutförd.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets slut

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsperiodens
slut.

CertifiedAdviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80
00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och
tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av
bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med
innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter
med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom
att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och
säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för
behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns
teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid
Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på
Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ossdsign-ab/r/ossdsign-ab--publ--publicerar-b...
https://mb.cision.com/Main/18020/3033579/1192666.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.