Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-06

OUTOKUMPU: SPÅR JUST EBITDA 2 KV HÖGRE ELLER I NIVÅ JMF 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det finländska stålbolaget Outokumpu spår att det justerade ebitda-resultatet under det andra kvartalet 2021 kommer vara högre eller i linje med utfallet för det första kvartalet 2021.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Bolaget förväntar sig att stålleveranserna för koncernen kommer att öka under andra kvartalet med 0-5 procent jämfört med det första kvartalet i år. I bolagets rapport för det fjärde kvartalet 2020 spåddes en ökning om 10-20 procent för årets första kvartal, jämfört med fjärde kvartalet 2020.

Outokumpu noterar att råvarupriserna varit mycket volatila den senaste tiden. Med nuvarande priser väntas inte samma höga nivå på råvarurelaterade lager eller samma stora ökningar i metallderivat under andra kvartalet, heter det

Kostnader för planerade underhållsstopp väntas öka med cirka 10 miljoner euro under det andra kvartalet, jämfört med det första.
Författare Direkt-SE