Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-27

Outotec Oyj: Outotecin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2015
KLO 12.45

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

Tilaukset ja palvelujen liikevaihto kasvoivat hyvin

Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti (2014 vertailukauden luku):

* Tilauskertymä: 260 (210) miljoonaa euroa, +23 % (vertailukelpoisin
valuuttakurssein +18 %)
* Tilauskanta: 1 132 (1 216) miljoonaa euroa, -7 %
* Liikevaihto: 277 (344) miljoonaa euroa, -19 % (vertailukelpoisin
valuuttakurssein -22 %)
* Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 118 (108) miljoonaa euroa, +10 %
(vertailukelpoisin valuuttakurssein +7 %)
* EBITA (ennen kertaluonteisia eriä): 8 (12) miljoonaa euroa, -38 %
* EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), %: 2,8 (3,6)
* Osakekohtainen tulos: 0,00 (0,03)

Vuoden 2015 tulosohjeistus pysyy ennallaan

Vuoden 2014 lopun tilauskannan ja tämänhetkisen liiketoimintaympäristön
perusteella johto arvioi, että vuonna 2015:

* Liikevaihto on noin 1,2-1,4 miljardia euroa, ja
* EBITA (ennen kertaluonteisia eriä) on noin 5-7 %.

---------------------------------------------------------------------------------------
| Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q1 Q1 Viim. Q1-Q4 |
| 2015 2014 12 kk 2014 |
| Tilauskertymä, milj. EUR 259,7 210,3 1 227,3 1 177,9 |
| Palveluliiketoiminnan tilauskertymä, milj. EUR 131,2 133,3 552,9 555,0 |
| Palveluliiketoiminnan osuus tilauskertymästä, % 50,5 63,4 45,1 47,1 |
| Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 132,2 1 215,8 1 132,2 1 138,0 |
| Liikevaihto, milj. EUR 277,5 343,9 1 336,2 1 402,6 |
| Palveluliiketoiminnan liikevaihto, milj. EUR 118,3 107,5 529,8 519,0 |
| Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, % 42,6 31,3 39,7 37,0 |
| Bruttokate, % 28,4 21,7 24,3 22,9 |
| EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), milj. EUR 7,7 12,4 51,3 56,0 |
| EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), % 2,8 3,6 3,8 4,0 |
| EBIT, milj. EUR 3,6 8,7 5,3 10,4 |
| EBIT, % 1,3 2,5 0,4 0,7 |
| Voitto ennen veroja, milj. EUR 1,0 6,4 -5,2 0,2 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -35,3 4,7 -20,1 19,9 |
| Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR 51,2 -82,7 51,2 -5,8 |
| Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 11,4 -18,7 11,4 -1,3 |
| Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -2,0 -24,6 -2,0 -28,2 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12kk 0,2 21,6 0,2 1,7 |
| Oman pääoman tuotto, %, viim. 12kk -0,8 17,0 -0,8 0,0 |
| Henkilöstö kauden lopussa 4 966 4 834 4 966 4 571 |
| Osakekohtainen tulos, EUR 0,00 0,03 -0,02 0,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------
Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Markkinat polkivat paikallaan vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä
metallien heikon hintakehityksen sekä mineraalien ja metallien tuottajien
kassavirtamaksimoinnin vuoksi. Siksi olen tyytyväinen, että onnistuimme
kasvattamaan tilauskertymäämme 18 prosenttia vertailukelpoisin
valuuttakurssein.

Liikevaihtomme supistui vertailukaudesta vuoden 2014 vähäisten laitos- ja
laitetilausten vuoksi. Olen tyytyväinen, että heikosta markkinatilanteesta
huolimatta palvelujen liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vertailukelpoisin
valuuttakurssein.

Ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuutemme oli heikko valuuttasuojausten
arvostukseen liittyvistä kurssitappioista ja supistuneesta liikevaihdosta
johtuen. Minerals Processing -liiketoiminta-alueen kannattavuus heikkeni, sen
sijaan Metals, Energy&Water paransi alentuneesta liikevaihdosta huolimatta
kannattavuuttaan vertailukaudesta. Lokakuussa 2014 aloitettu
tehostamisohjelma etenee suunnitelman mukaisesti ja tavoitelluista 45
miljoonan euron säästöistä saavutettiin maaliskuun 2015 loppuun mennessä 26
miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Kempe Engineeringin alumiiniteknologioiden sekä Lähi-idän ja Afrikan palvelu-
ja varaosaliiketoimintojen osto vahvistaa palveluresurssejamme sekä täydentää
alumiiniteknologioiden tuotevalikoimaamme. Vähentääksemme riippuvuuttamme
voimakkaasti syklisistä kaivos- ja metalliteollisuuden
investointimarkkinoista jatkamme palveluliiketoiminnan kasvattamista ja
vahvistamme edelleen tarjontaamme yritysostoin.

Vuoden 2015 markkinanäkymät jatkuvat epävarmoina metallien hintavaihteluiden
ja asiakkaiden kassavirtamaksimoinnin vuoksi. Kestäville ratkaisuille on
kuitenkin kysyntää tietyillä markkinoilla ja maantieteellisillä alueilla, ja
odotamme, että perusmetalliteollisuuden investoinnit alkavat vähitellen elpyä
supistuvan kapasiteetin kompensoimiseksi. Tarjouskantamme on vahva ja
keskitymme jatkossakin tilaushankinnan kasvattamiseen ja kannattavuuden
parantamiseen."

TUOTEHALLINTAKUSTANNUSTEN UUDELLEENLUOKITTELU OUTOTECIN TULOSLASKELMASSA

1.1.2015 alkaen kaikki teknisen tuotehallinnan kustannukset on Outotecin
tuloslaskelmassa sisällytetty tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) kuluihin ja
kaupallisen tuotehallinnan kustannukset myynnin ja markkinoinnin kuluihin.
Aikaisemmin osa näistä tuotehallintaan liittyvistä kustannuksista on
raportoitu osana hankinnan ja valmistuksen kuluja bruttokatteen yläpuolella
tuloslaskelmassa.

Outotec on vuodesta 2011 kehittänyt ja ottanut käyttöön yhtenäisiä,
maailmanlaajuisia liiketoimintaprosesseja ja niitä tukevia tietojärjestelmiä.
Yhtiö on nyt määritellyt teknisen tuotehallinnan prosessin osaksi tutkimusta
ja tuotekehitystä ja kaupallisen tuotehallintaprosessin osaksi myyntiä ja
markkinointia. Raportoinnin uudelleenluokittelu on yhdenmukainen
tuotehallintaprosessin muutoksen kanssa ja kuvaa näiden kustannusten
luonnetta tuloslaskelmassa.

Uudelleenluokituksen myötä Outotecin 2014 tuloslaskelmassa 19,6 miljoonaa
euroa hankinnan ja valmistuksen kuluista siirtyy T&K-kuluihin ja 6,9
miljoonaa euroa myynnin ja markkinoinnin kuluihin.

Uudelleenluokittelu ei vaikuta Outotecin liikevaihtoon, tulokseen (EBITA ja
EBIT) tai vuoden 2015 tulosohjeistukseen.

LISÄYS SEGMENTTITIETOIHIN

1.1.2015 alkaen Outotec raportoi tilauskertymän sekä palveluliiketoiminnan
liikevaihdon segmenteittäin.

Tämä teksti on kooste Outotecin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksesta.
Katsaus kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet:etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: maanantai 27.4.2015

Aika: 14.30-15.30

Paikka: Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa
www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin
verkkosivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10
minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 2310 1619.
Rekisteröitymistunnus 8598027.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin
tarkoituksiin.

VUODEN 2015 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

* Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 30.7.2015
* Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 29.10.2015

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja
metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt
vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja
metallurgiselle teollisuudelle. Yritys tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja
teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen
ja kemianteollisuuteen. Outotec on listattu Nasdaq Helsingissä.

Outotecin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsaus
http://hugin.info/137025/R/1915184/684495.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Outotec Oyj via Globenewswire

HUG#1915184

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.