Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-22

Överträffar förväntningar

ZetaDisplay presenterade i dag en imponerande rapport som slog våra förväntningar rörande både omsättning och resultat. Differensen kan främst härledas till en starkare avslutning från det senaste förvärvet i Norge.

 

ZetaDisplay är en helhetsleverantör inom digital signage, på svenska digital skyltning. Erbjudandet består av allt från rådgivnings-tjänster till innehållsproduktion, service och support. Förvärv är en del av bolaget tillväxtstrategi med målet att etablera en stabil kundbas med återkommande intäkter från licenser och service med höga marginaler. I september 2016 slutfördes förvärvet av ProntoTV som är en marknadsledande helhetsleverantör i Norge.

Bolagets fjärde kvartalsrapport överträffar våra förväntningar rörande både för-säljning och resultat. Nettoomsättningen för helåret 2016 var 142,4 miljoner kronor jämfört med väntade 139 miljoner kronor. Justerat EBITDA-resultatet kom in på drygt 18,7 miljoner kronor (13,2 procent) mot väntade 17,6 (12,7 procent). Utfallet var således två respektive sex procent bättre än våra prognoser. Vinst per aktie kom in på 0,1 kronor vilket var cirka 25 procent över våra förväntningar. De genomgående positiva avvikelser från vår förväntansbild kan främst hänföras till den nyligen förvärvade verksamheten i Norge som konsoliderades i räken-skaperna från och med augusti 2016.

I samband med rapporten kommunicerade bolagets ledning kring uppdaterade mål rörande tillväxt, rörelsemarginaler, finansiell ställning liksom om utdelningspolicy. Målet rörande omrättning och rörelsemarginal är 350 miljoner kronor år 2020 respektive 15 procent. Soliditeten skall inte underskrida 25 procent samtidigt som 25 procent av vinsten efter skatt skall delas ut till aktieägarna. Historiskt har ZetaDisplay levererat men målen är amitiösa och är villkorade av en fortsatt ström av lyckosamma förvärv. Samtidigt som en låg soliditiet taler emot bankfinansiering har aktiens värde stigit, som i sig är en valuta för att finansiera potentiella framtida förvärv. Vidare, till dagens värdering kring P/E 11 gånger prognostiserad vinst bedömer vi apportemissioner kan vara mindre attraktiva och att det i nuläget kan vara svårt för bolaget att finansiera större förvärv.

Aktien har gott mycket starkt sedan förvärvet av ProntoTV presenterades. Upp-gången har möjligen spätts på av det planerade listbytet. Efter justeringar i vår modell baserat på resultatet för helåret 2016 och i viss mån även signalvärdet från de nya målen beräknar vi ett motiverat prise per aktie till 22,1 kronor för de kommande tre månaderna (P/E cirka 13, 2017P). Information om nya förvärvsarbitrage påverkar beräkningen av det motiverade priset per aktie.

Ladda ner pdf

Källa: Jarl Securities

Författare Markus Augustsson