Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-01

Ovzon AB: Ovzon får bidragsfinansiering av Rymdstyrelsen för utveckling av satellittjänst

Rymdstyrelsen har fattat beslut om att stödja Ovzons tekniska
utveckling genom en bidragsfinansiering om cirka 10 MSEK.

Bidraget betalas ut efter uppnådda milstolpar under projektets löptid
på två år. Finansieringen är avsedd för utveckling av en
markkomponent för Ovzons satellittjänst. Utvecklingen möjliggör
skräddarsydda satellitterminaler avseende funktion, storlek samt
utformning för att passa de mobila applikationer som är prioriterade
hos bolagets användare.

" Vi är glada över Rymdstyrelsens beslut. Ovzon tar nu nästa steg i
vår utvecklingsplan för att säkerställa att vår tjänst fortsätter
ligga i satellitkommunikationens framkant," säger Per Wahlberg, VD
Ovzon AB.

"Rymdstyrelsens bidrag till teknikutveckling syftar till att stärka
svenska företags utveckling och konkurrenskraft inom internationell
rymdverksamhet. Ovzon har under kort tid lyckats utveckla en
konkurrenskraftig satellittjänst som kombinerar mobilitet med
bandbredd," säger Christer Nilsson, Director of Technology,
Rymdstyrelsen.

För mer information vänligen kontakta

Mats Sjölin, IR & Kommunikation,

tel: +46 8 508 600 60

mobil: +46 703 35 66 63

msj@ovzon.com

Om Ovzon
Ovzon är en leverantör av en satellit-baserad mobil bredbandstjänst
som riktar sig till marknader och användare i behov av höga
datahastigheter i kombination med mobilitet. Applikationer inkluderar
realtidssensorer och videouppladdningar antingen från rörliga
plattformar som små fordon, flygplan eller små drönare, eller
personal på plats som bär terminalerna med sig.

Sedan Ovzon grundades har bolaget utvecklat en komplett
satellitkommunikationstjänst med kompakta och mobila terminaler i
fokus. Ovzons nuvarande system är utformat för att ge
konkurrensfördelar genom en unik kombination av flera egenskaper,
däribland hög mobilitet, höga datahastigheter både på upplänk och
nedlänk, små terminaler och hög länktillgänglighet. Ovzons nuvarande
tjänsteutbud bygger på leasade satellittranspondrar från fem
befintliga kommunikationssatelliter. För att utöka tjänsternas
täckning och den totala tillgängliga bandbredden avser Ovzon leasa
ytterligare satellitkapacitet, bl.a. från satelliter som är under
tillverkning och planeras skjutas upp under 2019. Bolagets mål är att
skjuta upp egna satelliter för att kunna leverera en ännu
kraftfullare tjänst till sina kunder.

Ovzon har sitt huvudkontor i Solna och har också kontor i Tampa i
Florida, USA och i Bethesda i Maryland, USA. Bolagets aktie är
noterad på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd
Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ovzon-ab/r/ovzon-far-bidragsfinansiering-av-ry...
http://mb.cision.com/Main/16962/2536890/852222.pdf

Författare Cision