Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-30

OX2 inkluderar havsbaserad vindkraft utanför Åland om cirka 5 000 MW i utvecklingsportföljen

OX2 utvecklar tillsammans med Ålandsbanken Fondbolag två havsbaserade vindkraftsprojekt, ett söder och ett norr om Åland. Ålands Landskapsregering har nyligen beviljat tillstånd att utföra undersökningar för projekten, vilket gör att OX2:s andel av projekten som bedöms uppgå till omkring 5 000 MW inkluderas i utvecklingsportföljen.

I november 2021 tecknade OX2 en avsiktsförklaring med Ålandsbanken Fondbolag avseende utveckling av havsbaserad vindkraft söder om Åland. Samarbetet utökades i maj 2022 till att omfatta ytterligare ett projekt norr om Åland och i september tecknades ett bindande avtal mellan parterna. I och med att arbetet med analys och miljökonsekvensbedömning har påbörjats inkluderas projektet i OX2:s utvecklingsportfölj.

Projekten, som benämns Noatun Syd och Noatun Nord, drivs via två samägda bolag där OX2 är utvecklare och Ålandsbanken Fondbolag är en långsiktig delägare via sina fonder. OX2:s totala andel av projekten bedöms uppgå till omkring 5 000 MW. Noatunprojekten omfattar förutom havsbaserade vindkraftsparker inom den åländska havszonen även en nätlösning för distribution av el till Åland, Sverige, Finland och Estland.

Vid utgången av årets andra kvartal uppgick OX2:s totala projektutvecklingsportfölj till 23 864 MW.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Henrik Vikström
Investor Relations Director
070 952 80 06
ir@ox2.com

Edvard Lind
Media Relations
072 727 11 17
press@ox2.com

Om OX2 AB (publ)


OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på elva marknader i Europa: Sverige, Norge, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 300 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com

Bifogade filer


OX2 inkluderar havsbaserad vindkraft utanför Åland om cirka 5 000 MW i utvecklingsportföljen

Författare MFN