Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-28

OX2: LÄGRE ANDEL PROJEKTFÖRSÄLJNINGAR 3 KV VÄNTAS JMF 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vind- och solkraftsbolaget OX2 hade en positiv finansiell utveckling under andra kvartalet 2021, där intäkterna ökade med sex procent.

"Rörelseresultatutvecklingen var stark till följd av högre bruttomarginal, vilket drevs av nya projektförsäljningar", skriver vd Paul Stormoen i halvårsrapporten.

OX2 har fortsatt öka projektportföljen genom flera förvärv, bland annat ett projektförvärv i Rumänien, och bolaget har tagit ytterligare steg till att göra Polen till en av OX2:s huvudmarknader – där fyra vindparker är under byggnation.

Utöver intäktsökningen förbättrades även det justerade rörelseresultatet jämfört med samma period i fjol, vilket förklaras av en högre volym av projektförsäljningar om 111 megawatt (0) enligt vd:n.

"Under perioden […] överlämnade [vi] den färdigställda vindparken Ljungbyholm (48 megawatt), och sålde även en andra vindpark i Polen (45 megawatt) till brittiska Octopus Renewables", uppger han.

I slutet av kvartalet noterades bolagets aktier på First North Premier Growth Market och fick drygt 25.000 nya aktieägare.

"Noteringen var ett viktigt steg som ger oss förbättrade finansiella möjligheter att både fortsätta växa inom den befintliga verksamheten med landbaserad vindkraft, och öka satsningarna inom solenergi och havsbaserad vindkraft", konstaterar OX2-chefen.

Han ser även en tillförsikt på framtiden för vind- och solkraft med bakgrund av Sveriges offensiva fossilfria mål, EU:s klimatpolitisk, Parisavtalet samt en ökad efterfrågan på elektricitet.

OX2:s resultatutveckling är inte linjär kvartal för kvartal, utan påverkas av den takt som projekt färdigställs och tidpunkten för när nya projektförsäljningar genomförs, framgår det.

"Vår bedömning är att det tredje kvartalet kommer att ha en lägre andel projektförsäljningar än under andra kvartalet. Vi ser stort intresse för våra projekt som är under försäljning, vilka förväntas slutföras mot slutet av året", avslutar han med.
Författare Direkt-SE