Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

OX2: LÄGRE INTÄKTER 3 KV PGA ÖVERLÄMNING, AVRÄKNINGAR 3 KV 2020

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vind- och solkraftsbolaget OX2 redovisade klart lägre intäkter i tredje kvartalet 2021 än jämförelsekvartalet 2020. Delårsrapporten på tisdagsmorgonen visade 600 miljoner kronor jämfört med 2.050 miljoner kronor i fjol.

Orsaken bakom att intäkterna var så pass mycket lägre jämfört med samma kvartal föregående år förklaras dels av att OX2 i tredje kvartalet 2020 överlämnade tre färdigställda vindkraftparker i Finland till kund och dels av en högre intäktsavräkning i projekten under byggnation i tredje kvartalet i fjol.

"Det har varit god framdrift i projekten under byggnation under tredje kvartalet i år men få uppnådda milstolpar för intäktsavräkning. Det är också förklaringen till de låga intäkterna från projekten i Sverige i kvartalet. Under tredje kvartalet har inga projekt överlämnats till kund", skriver bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet minskade till 24 miljoner kronor (171) med en marginal om 4,1 procent (8,4). Nettoresultatet kom in på 15 miljoner kronor (132).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 143 miljoner kronor, att ställa mot 81 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

OX2-aktien föll cirka 6 procent efter 15 minuters handel på tisdagsmorgonen.
Författare Direkt-SE