Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-29

OX2 lämnar över vindparken Korkeakangas i Finland till Aquila Capital

OX2 lämnar över vindparken Korkeakangas i Finland till Aquila Capital, ett företag som investerar i och förvaltar hållbara tillgångar, baserat i Hamburg i Tyskland. Vindparken består av nio turbiner och har en total kapacitet om 45 MW.

OX2 och Aquila Capital kom överens om att bygga vindparken Korkeakangas i Karstula i centrala Finland i januari 2020. OX2 har byggt vindparken som en del av avtalet, under ett så kallats EPC-kontrakt (Engineering, Procurement, Construction).
Vindparken är nu operativ och består av nio Nordex-turbiner med en uppskattad årlig produktion om 140 GWh. Det motsvarar ungefär elförbrukningen från cirka 28 000 hushåll (5000 kWh/hushåll).
“När Korkeakangas nu är färdigställd och operativ kommer Aquila Capital att fortsätta expandera inom förnybar energi i norra Europa. Vi är redan en av de mest aktiva investerarna inom förnybart I hela Norden och Finland är en viktig marknad för oss. Genom våra projekt bidrar vi aktivt till energi-omställningen och därmed ett viktigt bidrag i kampen mot klimatförändringarna. Utöver det, skapar vi också möjligheter för våra investerare att få en attraktiv avkastning med förutsägbara risker”, säger Joakim Johnsen, Chef för Markets & Operations Aquila Clean Energy EMEA, Aquila Capital.  
“Det är fantastiskt att vi nu får lämna över Korkeakangas till Aquila Capital. Att vindparken nu är i drift är ett resultat av ett mycket gott samarbete och fina prestationer från alla som varit involverade i projektet. OX2 kommer nu att ansvara för driften av vindparken och ser fram emot att fortsätta vara en partner till Aquila Capital, ett företag som varit mycket aktiva i omställningen till ett förnybart energisystem”, säger Paul Stormoen, vd, OX2 AB.
OX2 kommer att fortsätta ansvara för den tekniska, kommersiella och finansiella förvaltningen av vindparken under ett 10-årigt kontrakt.
 
Fakta om Korkeakangas:
Nio Nordex N149 4.8 MW turbiner med en total höjd om 230 meter
Underleverantörer: Nordex (tubiner), KSBR (infrastrukturarbete, fundament), Fingrid (nätanslutningar)
Byggnationen påbörjades våren 2020 och slutfördes våren 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Edvard Lind
OX2 kommunikation
Tel. +4672 727 11 17
press@ox2.com

Om OX2 AB (publ)


OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på elva marknader i Europa: Sverige, Norge, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 300 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com

Bifogade filer


OX2 lämnar över vindparken Korkeakangas i Finland till Aquila Capital

Författare MFN