Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-28

OX2 säljer Niinimäki vindpark i Finland

OX2 säljer Niinimäki vindpark i Finland till det finska energibolaget Helen och Ålandsbankens Vindkraft Specialiseringsfond. Vindparken kommer att bestå av 22 turbiner och en total installerad kapacitet om 145 MW.

Byggnationen av Niinimäki vindpark inleds omedelbart och beräknas vara färdigställt under slutet av 2024. Den årliga produktionen kommer att vara mer än 400 GWh, vilket motsvarar ungefär 8 000 hushålls elkonsumtion (5 000 kWh per hushåll).

“Vi är hedrade av att få realisera Niinimäki vindpark och jag vill tacka Helen och Ålandsbanken för ett mycket gott samarbete. Vindparken kommer att innebära ett väsentligt tillskott av grön energi och bidra till regionens ekonomi. Inklusive Niinimäki vindpark har OX2 sålt 1,2 GW av förnybara energiprojekt under 2021 och 2022”, säger Paul Stormoen, vd OX2.

"Med förvärvet av Niinimäki vindpark sprider vi vindkraftsproduktionen till östra Finland. Vi är mycket nöjda med samarbetet med OX2, liksom vårt fortsatt goda samarbete med Ålandsbankens Vindkraft Specialiseringsfond. Förvärvet av Niinimäki är helt i linje med vår strategi att investera i förnybar energi och med den här parken omfattar vår portfölj totalt 2,5 TWh”, säger Jenny Söderman, direktör Mergers & Acquisitions, Helen

“Niinimäki är fondens femte investering på bara två år. Tillsammans med Helen har vi investerat i fyra vindparker i år som färdigställda kommer att producera mer än 1,5 TWh förnybar el om året. Vi har varit mycket framgångsrika i att bygga vår fond och är glada åt att kunna investera våra kunders medel i ett projekt utvecklat och byggt av OX2. På det sättet kan vi fortsätta bidra till lösningen på den pågående elpris-krisen”, säger Jimmy Forsman, fondförvaltare, Ålandsbanken Fondbolag AB.  

När Niinimäki är driftsatt kommer OX2 att ansvara för den kommersiella och tekniska driften under ett 15-årigt avtal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Edvard Lind
OX2 kommunikation
Tel. +4672 727 11 17
press@ox2.com

Om OX2 AB (publ)


OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på elva marknader i Europa: Sverige, Norge, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 350 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com

Bifogade filer


OX2 säljer Niinimäki vindpark i Finland

Författare MFN