Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-27

OX2 söker tillstånd för den havsbaserade vindparken Aurora inom svensk ekonomisk zon

OX2 har lämnat in ansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) för den havsbaserade vindparken Aurora mellan Gotland och Öland.

Vindparken Aurora planeras ligga 20 kilometer från Gotland och 30 kilometer från Öland. Vindparken planeras omfatta upp till 370 vindkraftverk, med en maximal höjd om 370 meter. Parkens totala installerade effekt beräknas bli 5500 MW. OX2 har tidigare ansökt om ett Natura 2000-tillstånd för vindparken.
 
Elproduktionen från den planerade vindparken bedöms uppgå till cirka 24 TWh per år, vilket motsvarar en årlig elförbrukning för omkring 5 miljoner hushåll eller ungefär 17 procent av Sveriges totala elanvändning.  
 
– Vi tar nu nästa steg för att realisera vindparken Aurora. Tillsammans med våra övriga havsbaserade projekt utgör de tillsammans en väsentlig del av den elproduktion som Sverige behöver, dels för att nå de högt uppsatta klimatmålen, dels för att säkra Sveriges elproduktion och oberoende, säger Hillevi Priscar, landschef för OX2 Sverige.
 
Projektet som är i en tidig fas är del av OX2:s svenska projektutvecklingsportfölj, som vid utgången av första kvartalet 2022 uppgick till totalt 11,7 GW.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Edvard Lind
OX2 kommunikation
Tel. +4672 727 11 17
press@ox2.com

Om OX2 AB (publ)


OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på elva marknader i Europa: Sverige, Norge, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 300 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com

Bifogade filer


OX2 söker tillstånd för den havsbaserade vindparken Aurora inom svensk ekonomisk zon

Författare MFN