Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

OXE Marine AB: Kommuniké från årsstämma i OXE Marine AB (publ) den 22 maj 2020

Årsstämman beslutade bland annat följande:

· Resultaträkningen och balansräkningen för 2019 fastställdes.
Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret
2019. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

· Omval av styrelseledamöterna Anders Berg, Andreas Blomdahl, Magnus
Folin, Magnus Grönborg och Jon Lind samt nyval av Mikael Mellberg som
ordinarie styrelseledamot.

· Omval av Anders Berg som styrelsens ordförande.
· Styrelsearvode ska utgå med totalt 1 150 000 kronor, varav 300 000
kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till vardera av
de övriga ledamöterna.

· Omval av Ernst & Young AB som revisor fram till utgången av
årsstämman 2021.

· Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen kan enligt
bemyndigandet besluta om nyemissioner med och utan företrädesrätt för
befintliga aktieägare. Det totala antalet aktier som kan tillkomma
med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanlagt högst 20
procent av antalet utestående aktier i OXE vid tidpunkten för
emissionsbeslutet.

Samtliga beslut fattades i enlighet med de beslutsförslag som
presenterats inför stämman. De fullständiga förslagen finns
publicerade på bolagets hemsida www.oxemarine.com.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Certified Adviser för OXE Marine AB (publ).
Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail
info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta

Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxemarine.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxemarine.com, +46 70 358 91 55

OXE Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens
första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Bolagets unika
patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller
har lett till stor efterfrågan på Bolagets motorer i hela världen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oxe-marine-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-ox...
https://mb.cision.com/Main/16067/3117612/1252150.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.