Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-26

PA Resources AB: PA Resources styrelse fastställer kontrollbalansräkning

Styrelsen i PA Resources AB har fastställt en kontrollbalansräkning
inför den extra bolagsstämma (andra kontrollstämman) som skall hållas
i Stockholm den 27 oktober 2015. Balansräkningen, som baseras på
bolagets finansiella ställning ojusterat vid utgången av det tredje
kvartalet 2015, kommer visa att PA Resources AB har ett eget kapital
på SEK 38 miljoner vilket är mer än det registrerade aktiekapitalet
på SEK 11 miljoner och följaktligen kommer bolaget inte tvingas i
likvidation.

Stockholm, 26 oktober 2015

PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Petter Hjertstedt, Investor Relations
Tel: +46 8 545 211 50
E-post: ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som
bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och
gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo
(Brazzaville), Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland.
PA Resources producerar olja i Tunisien. Moderbolaget finns i
Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 603 MSEK för
helåret 2014. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige.
För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om
värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella
instrument. Informationen publicerades kl.08:45 den 26 oktober 2015.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pa-resources-ab/r/pa-resources-styrelse-fastst...
http://mb.cision.com/Main/790/9854508/435611.pdf

Författare WKR