Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

PA Resources: Eo-poster i 2 kv uppgick till 185 Mkr (92)

(SIX) Olje- och gasbolaget PA Resources uppger att
avskrivningarna landade på 61 miljoner kronor under det andra
kvartalet 2013 (154). Det framgår av bolagets delårsrapport.

Avskrivningen per producerat fat var lägre i jämförelse
med motsvarande period föregående år, främst till följd av den
under tredje kvartalet 2012 genomförda nedskrivningen av
Azuritefältet.

Engångsposter för andra kvartalet uppgick till 185 (92)
miljoner kronor och hänför sig till den återlämnade licensen
2008/17 (Block 8) på Grönland uppgående till 97 miljoner.

Vidare har, till följd av en utvärdering av övriga
tillgångar, licensen 9/06 (Gita) i Danmark skrivits ner med ett
belopp uppgående till 88 miljoner kronor. Justerat för
engångskostnader samt för de utfarmade tunisiska tillgångarna i
april och maj, uppgick av- och nedskrivningar till 40 miljoner
för andra kvartalet.

Rörelseresultatet exklusive engångskostnader uppgick till 79
(148) miljoner kronor och inklusive engångskostnader till -568
(56) miljoner. Rörelsemarginalen exklusive engångskostnader för
kvartalet blev 24 (27) procent.

Hanna Hoikkala
hanna.hoikkala@six-group.se
SIX News

Författare TIC