Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-22

På tröskeln till stor marknad

Detta är en betald analys på uppdrag av Scandinavian ChemoTech utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Med en kostnadseffektiv metod för cancerbehandling siktar ChemoTech på betydande patientgrupper i utvecklings­länder. Även nya behandlingsområden hägrar. Stor potential och intressant nyhetsflöde motiverar Köp.

ChemoTech har utvecklat en ny generation av elektrokemoterapi, som är en effektiv behandling av lokala tumörer på eller strax under huden. Fokus ligger i första hand på att nå ut till stora patientgrupper i utvecklings­länder. Metoden är kostnads­effektiv och på grund av dålig cancerdiagnostik finns ett stort behov att göra vård av svåra cancer­sjukdomar mer tillgänglig. Det gör elektro­kemoterapi väl lämpat för dessa regioner. Produkten är godkänd i Indien och Filippinerna. Bolaget har dessutom ett projekt för smärt­behandling vid skelett­metastaser som på sikt har betydande försäljningspotential även på utvecklade marknader.    

Fokus ligger på huvud- och hals­cancer, som är en av de vanligaste cancersjukdomarna i Indien, och bröstcancer. Bolagets instrument IQWave™ finns redan på mark­naden och vi bedömer att försälj­ningen kan ta fart på allvar inom några år. Ett godkännande för offentlig upphandling liksom start av en större klinisk studie kan ge viktig validering på den indiska marknaden det närmaste året. Bolaget aviserade i senaste rap­porten även en satsning på Europa. Konkurrenter finns i form av andra tillverkare och strålterapi. IQWave™ har dock fördelaktiga egenskaper som bättre säkerhet och ett lågt pris.

Vi bedömer att ChemoTech har en betydande potential och bra utsikter till kursdrivande nyheter inom den närmaste tiden. För­brukningsvaror innebär intäkter från varje behandling som bolaget genomför. Det ger stor potentiell utväxling i försäljningen från varje nytt installerat system. Risken är samtidigt hög givet en begränsad bolagshistorik. Ytter­ligare finans­iering lär behövas för kliniska studier, men tidig försäljning kan minska behovet. Vi inleder bevakning av ChemoTech med rådet Köp med riktkurs 82 kronor.

Författare Mikael Jansson