Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-29

Påfylld kassa inför framtiden

Detta är en betald analys på uppdrag av Episurf Medical utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Intäkterna stiger men inte i linje med våra högt ställda förväntningar. Samtidigt är kassan påfylld och den be-dömda potentialen att fylla ett tomrum på marknaden är intakt. Denna potential avspeglas inte i dagens aktiekurs.

Episurf är ett medicin-teknikbolag med fokus på utveckling, produk-tion och försäljning av implantat för patienter som är i ett förstadie till artros. Antalet patienter växer och dagens bio-logiska behandlingsmetoder har brister. Det har skapat ett tomrum för behandlingar som Episurf avser att fylla. Bolagets implantat är utformade efter patientens specifika anatomi samt broskskada. Tillsammans med bolagets unika skademärkningsverktyg för broskskador skapas flertalet fördelar.

Teknologin är ny på marknaden och säljfokus är just nu på Europa. Under helåret 2016 behandlades 86 patienter och i maj 2017 behandlades patient nummer 200. Steg i rätt riktning men nivåerna är fortfarande låga och inte i linje med våra förväntningar. Genom nyemission stärktes kassan i mars med cirka 100 miljoner vilket möjliggör för en fortsatt satsning genom att utbilda och informera ortopeder runt om i Europa. I Tyskland intensifieras säljarbetet, och inkluderar nu även patienter. Effekten av detta i närtid bedömer vi som begränsad.

Det kanske starkaste försäljningsargumentet är att kunna visa upp fördelaktiga kliniska data. Med hänsyn till produkternas relativt korta tid på marknaden är detta en bristvara. Samtidigt har bolaget nu cirka 40 patienter som burit en Episealer i en tvåårsperiod och 13 patienter som haft implantatet i över tre år. Att samla kliniska uppföljningsdata med en längre uppföljningsperiod tar tid.

Första kvartalet visade på en tillväxt om 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Trots att första kvartalet normalt sett är ett svagt kvartal var tillväxt takten under våra högt ställda förväntningar. Bolaget har en stor kassa som möjliggör för fortsatt arbete. Till dagens kurs avspeglas inte potentialen i bolagets teknologi. Vi behåller rekommendationen Köp.

Författare Markus Augustsson