Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-15

Pandox AB (publ) delårsrapport januari-juni 2020

Återstart från en stark position

April-juni 2020

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 527 (783) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 42 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 448 (704) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 43 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -85 (212) MSEK
 • EBITDA uppgick till 327 (872) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 75 (570) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 0,42 (3,39) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -332 (760) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter om -320 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,79 (4,53) SEK
 • Per 30 juni uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till 5 516 MSEK, jämfört med 4 309 MSEK per 31 mars 2020

Januari-juni 2020

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 199 (1 468) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 28 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 009 (1 287) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 29 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -65 (307) MSEK
 • EBITDA uppgick till 865 (1 511) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 337 (937) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 1,85 (5,59) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -1 000 (1 167) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter om -931 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -5,42 (6,96) SEK 

Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2020

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer och Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Författare Pandox

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.